archief
contact
+31 6 53239630

Broers Job en Weite Oldenziel in hoofd­rol op CH Eext

đź“Ś EEXT — De broers Weite en Job Oldenziel domi­neer­den de belang­rijk­ste spring­wed­strij­den bij het CH Eext. Job won het 1.35 en zijn oudere broer Weite Oldenziel schreef met Ofichem’s Finn de afslui­tende Grote Prijs (1.40) op zijn naam. 
CH Eext Weite Oldenziel

đź“Ś EEXT — Weite Oldenziel werd op Pinkstermaandag win­naar van de Grote Prijs van de 91e edi­tie van CH Eext. In het zadel van Ofichem’s Finn (v. VDL Zirocco Blue) won hij de afslui­tende rubriek van de vier­daagse. Broer Job Oldenziel schreef het 1.35 op zijn naam.

De laat­ste uur­tjes van het CH Eext wer­den geteis­terd door steeds zwaar­dere regen­val. Bij de laat­ste rit­ten vorm­den zich plas­sen in de mooi inge­slo­ten piste, maar geluk­kig werd het niet glad en kon­den er goede pres­ta­ties wor­den geleverd.

Weite Oldenziel en Ofichem’s Finn in de stro­mende regen op CH Eext.
📸 Steven Stegen

Parcoursbouwer Willem Schepers zag negen com­bi­na­ties in de omloop fout­loos blij­ven. Opvallend genoeg wer­den in de bar­rage daar­en­te­gen veel bal­ken uit de lepels getikt. De erva­ren Weite Oldenziel zag het gebeu­ren en besloot in de bar­rage zorg­vul­dig om te gaan met het gas­pe­daal van zijn schim­mel. Oldenziel was dan ook de eer­ste die ook in de beslis­sende ronde op tijd fout­loos bleef, al was zijn tijd niet heel scherp.

Die tak­tiek betaalde zich uit. Pas met de laat­ste rit werd het nog span­nend, toen ook Rianne Visscher, die knap met twee paar­den de bar­rage haalde, met Fender PS (v. Carthino) een goede aan­val deed. Ook zij bleef fout­loos, maar ze was wel ruim drie secon­den lang­za­mer. Annelinde Hoving, die met HS Agri’s Coberlina Z de snel­ste bar­ra­ge­rit rea­li­seerde, werd met een spring­fout in de bar­rage derde.

Job Oldenziel

Eerder op de mid­dag was Job Oldenziel suc­ces­vol, zoals de laat­ste tijd wel vaker. Ook nu zette hij met It’s Me (v. Carambole) weer prima rit­ten neer en dat leverde een mooie over­win­ning op in het 1.35.

Job Oldenziel met It’s Me tij­dens hun win­nende rit in het 1.35 op CH Eext.
📸 Steven Stegen

Albert Zoer werd goede tweede met K‑Dine (v. Grand Slam VDL). De rui­ter uit Echten ein­digde boven­dien als vierde in de Grote Prijs met Halifax. Zoer koos op het laat­ste moment toch voor deel­name in Eext en zal daar onge­twij­feld geen spijt van heb­ben gehad.

Uitslag Grote Prijs CH Eext 2022:

Ruiter

Paard

tijd

1.

Weite Oldenziel

Ofichem’s Finn
v. VDL Zirocco Blue

0–46.40

2.

Rianne Visscher

Fender PS
v. Carthino Z

0–49.83

3.

Annelinde Hoving

Coberlina Z
v. Casimo

4–44.31


gerelateerde berichten
Total
4
Share