Paardenprovincie Drenthe aan de slag met hippische recreatie

Share
  • 27 januari 2023 18:55

door: redactie, 27 januari 2023 18:55
📌 BUINEN – Drenthe moet uit­groeien tot de meest aan­trekkelijke provincie om (recreatief) paard te rijden en te mennen. De visie en plannen staan in een uit­voerings­agenda, die aan de provincie is aan­geboden.

Bij Les Chevaux werd het eerste exemplaar aangeboden aan gede­puteerde Henk Brink en voor­zitter Bas Luinge van het Recreatie­schap Drenthe. Het stuk komt van de Stichting Paarden­routes Drenthe.

Drenthe als paardenprovincie. Paardentoerisme in Drenthe. foto: VPD
Paardentoerisme in Drenthe.

In het document (pdf) worden vooral de kansen beschreven die er liggen om het paarden­toerisme in Drenthe te bevorderen. Maar wie de plannen uiteindelijk gaat betalen is nog niet duidelijk.

De Stichting pleit voor optimale ruiter- en men­voorzieningen en meer mooie routes door de Drentse natuur. Daar is veel werk te doen, want de afge­lopen jaren hadden terrein­beheerders als bijvoor­beeld Staats­bos­beheer en Natuur­monumenten geen budget meer voor onder­houd van de bestaande routes.

De Stichting Paardenroutes Drenthe wil als verbinder, aanjager en expert proberen om andere partners in beweging te krijgen. Ook moet hippische recreatie veel meer dan nu een plaats krijgen in provinciaal en gemeen­telijk beleid.

📝 bron: Stegen.net
📸 Renée Bottelier