military Boekelo

Tim Price wint span­nende ont­kno­ping Military Boe­kelo

  • 9 oktober 2022 19:09

📌 BOEKELO – Na een thriller­achtige ont­knoping ging de zege in de 51ste editie van Mili­tary Boekelo-Enschede zon­dag naar Tim Price met Happy Boy. Een verschil van slechts een seconde besliste uitein­delijk over de posities één en twee.

Janneke Boon­zaaijer Neder­lands kam­pioen Eventing

  • 9 oktober 2022 15:56

📌 BOEKELO – Janneke Boon­zaaijer heeft zich verze­kerd van de natio­nale titel even­ting. De 26-jarige amazone uit Rens­woude bleef ondanks twee spring­fouten en 3,2 straf­seconden vanwege het over­schrijden van de toege­stane tijd met Bouncer aan kop in de natio­nale titel­strijd.