archief
contact
+31 6 53239630

Sjaak van der Lei ver­ras­sende win­naar in Grote Prijs CSI Meppel

blokjeMeppel | STEGEN.NET

Het 37e Internationale CH Meppel beleefde zater­dag­avond in de bom­volle Markthallen een fan­tas­ti­sche ont­kno­ping. In de beslis­sende bar­rage van de Grote Prijs werd er op het scherpst van de snede gere­den voor de eer­ste prijs van 2500 gul­den. Sjaak van der Lei uit Houwerzijl was de ver­ras­sende win­naar. Hij hield de toren­hoge favo­riet Harrie Smolders op de tweede plaats. Jur Vrieling (zesde) en Stefanie Luning (zevende) maak­ten het suc­ces voor de Noordelijke rui­ters compleet.

Parcoursbouwer Marinus Vos — na een aan­tal jaren van afwe­zig­heid weer pre­sent in Meppel – leverde een belang­rijke bij­drage aan het sla­gen van de slot­avond. Van de der­tig deel­ne­mers aan de Grote Prijs hield hij er twaalf over voor de eer­ste bar­rage en acht com­bi­na­ties wis­ten zich voor de tweede bar­rage op tijd te kwalificeren.

In de eer­ste omloop moesten onder andere Piet Raijmakers en de noor­de­lijke top­pers Angelique Hoorn, Marcel de Boer en Albert Zoer, die wel de ZZ-finale won, afha­ken. Alle drie kre­gen ze op de laat­ste steil­sprong hun enige fout. Parcoursbouwer Vos had de hin­der­nis lis­tig bij de ingang opge­steld, waar­door veel paar­den niet bij de les waren. Het rij­dier van de Amerikaanse Beezie Madden was dat wel, maar zijn berij­der lette niet genoeg op de tijd en kreeg een straf­punt voor het over­schrij­den van de toe­ge­stande tijd.

De eer­ste bar­rage kende vier afval­lers, maar met nog acht over­ge­ble­ven deel­ne­mers — zes uit eigen land en twee Belgen — was een span­nende ont­kno­ping ver­ze­kerd. Sven Laevers, Jan van Kooten en Stefanie Luning hiel­den ver­vol­gens in hun jacht op een snelle tijd de lei niet schoon. Sjaak van der Lei lukte dat als eer­ste wel en zijn tijd met La Vie was ver­draaid snel. Jur Vrieling, de razend­snelle Anne van Vulpen uit Vleuten en de Belg Hans van Laer had­den er geen pas­send ant­woord op.

Alleen de als laat­ste deel­ne­mer star­tende Harrie Smolders kon voor eigen publiek de zege van Van der Lei nog ver­hin­de­ren. Smolders, vorig jaar win­naar in Meppel, deed daar­toe zijn uiter­ste best. Toch kwam de rui­ter van Stal Heins met Odessa JH bijna twee secon­den te kort. Smolders toonde zich een spor­tief ver­lie­zer. „Het paard van Sjaak is gewoon veel wend­baar­der. Dit par­cours was voor mijn mer­rie een nadeel, want er zaten erg veel krappe wen­din­gen in. En ik miste een wen­ding en moest ach­ter een pilaar langs rij­den. Ach, tweede wor­den is ook niet gek.’’

Knikkende knieën
Sjaak van der Lei zag de rit­ten van zijn con­cur­ren­ten vanaf de zij­lijn met knik­kende knieën aan. Hij werkte wel­is­waar heel relaxed naar de Grote Prijs toe, „maar toen ik aan de kant moest afwach­ten kon ik haast niet meer op mijn benen staan.’’ Het was dan ook niets niks wat de 18-jarige rui­ter uit Houwerzijl pres­teerde. De zege in Meppel met La Vie van eige­naar Hilbolling uit Borger bete­kende de eer­ste Grand Prix over­win­ning voor het Groningse rui­ter­ta­lent, dat tot de laat­ste zes is door­ge­dron­gen van het nati­o­nale Rabobank talen­ten­plan. Het CH Meppel bleek al vaak een spring­plank voor latere top­pers. Zo won Olympisch kam­pi­oen Jeroen Dubbeldam bij­voor­beeld in 1991 in de Markthallen.
gerelateerde berichten
Total
0
Share