Home » Eigenaar Guldenberg boos over handreiking KWPN
algemeen

Eigenaar Guldenberg boos over handreiking KWPN

VUGHT – Het KWPN lijkt na 18 jaar een einde te willen aan de slepende affaire Guldenberg. Maar dan niet op de manier zoals eigenaar Frans van Hoek dat had gehoopt. Het stamboek zou hebben geprobeerd een mogelijke bondgenoot van Van Hoek te ontmoedigen om zich met de kwestie te bemoeien.

Die mogelijke bondgenoot is advocate Muller. Ook zij is in een juridische strijd met het KWPN verwikkeld. Onlangs stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Breda. Directeur Johan Knaap van het stamboek riep daar uit dat wat hem betreft ,,deze gifbeker nu maar eens moet stoppen.”

De advocaat van het KWPN deed daarop een handreiking aan Muller. Het KWPN zou bereid zijn tot een schikking in haar zaak, maar dan wel op voorwaarde dat Muller afziet van verdere acties tegen het stamboek en dat ze zich zeker niet moet mengen in de zaak Guldenberg.

Frans van Hoek is verbaasd en boos over deze actie. ,,Dit slaat natuurlijk nergens op! En bovendien is mevrouw Muller helemaal niet bij de zaak Guldenberg betrokken. De enige overeenkomst is dat we beiden strijden tegen wat er bij het KWPN gebeurt. Het KWPN wil van Guldenberg blijkbaar wisselgeld maken.”

Het lijkt er op dat de handreiking die het KWPN heeft gedaan niet het effect krijgt waarop het stamboek had gehoopt. ,,De mogelijkheid is aanwezig dat we samen op gaan trekken. Maar ik ben voorzichtig. Ik heb inmiddels meerdere advocaten gehad”, aldus Frans van Hoek. Hij heeft overigens een klacht ingediend tegen advocaat F.C. Kollen van het KWPN. Volgens Van Hoek heeft Kollen de rechtbank misleid.

Het KWPN wil niet op de zaak ingaan en verwijst naar een uitspraak uit 2005, waarin het stamboek in het gelijk werd gesteld. Van Hoek daarover: ,,Dat was een uitspraak van de voorzieningenrechter, dus in een kort geding. De bodemprocedure loopt nog.”

In de zaak Guldenberg draait het om een vermeende dopingaffaire. Diverse deskundigen zeggen dat er geen sprake is geweest van dopinggebruik bij de hengst.

NHP

over de auteur

Steven Stegen

Steven (1967) werkt bijna 30 jaar in de journalistiek. Hij werkte voor vrijwel alle hippische bladen en diverse kranten. Daarna heeft hij zich op radio en TV toegelegd en natuurlijk op deze website.

Heb je tips en/of aanmerkingen of verbeteringen, meld die dan op info@stegen.net

5 reacties

klik hier om te reageren
 • Indien Guldenberg een internationaal springpaard was, waarom is hij dan niet geroemd om zijn capaciteiten?
  Copernicus=Himalaya is nooit verder geweest dan L sprigen bij dhr. Voerman.

  Laat de familie van Hoek maar eens verklaren, waarom Guldenberg zo vaak bij diverse ruiters is geweest en waarom hij nooit is doorgebroken is de internationale springsport.
  Maanden lang is Himalaya door ons verzorgd voor een peesblessure, nooit is van Hoek op stal geweest om te kijken hoe het ging met zijn paard.
  Elk paardenliefhebber gaat het toch om de gezondheid van zijn paard.
  Als van Hoek beweert, dat een ruiter slecht rijdt als deze ruiter 8 paarden in het Z en ZZ springen heeft gereden, weet ik niet wanneer een ruiter dan goed rijdt.
  Een item wil ik nog vertellen, tijdens een groot springconcours in Geesteren (O) komt een internationale ruiter naar mij toe en vraagt of het die hengst uit Brabant is, die mijn dochter in de finale Z springen rijdt. Hierop antwoord ik bevestigend dat het een paard uit Brabant is.
  Waarop deze ruiter mij vraagt of het Guldenberg is en of hij van mij is of van die leipo uit Vugt.
  Ik ben hierop niet verder ingegaan en kort daarop hebben wij het boek van Van Hoek gesloten met groot verlies, inclusief zijn fokmerries, wat een evengroot drama was.
  Indien de AID bij ons op stal zou zijn gekomen toen de merries kwamen, zouden deze direct in beslag worden genomen, zulke zakken met botten waren het.
  Indien wij misdadig met zijn merries zouden zijn omgegaan, waarom heeft van Hoek ze dan niet weer direct opgehaald?
  O ja, hij kwam ja ook nooit kijken.
  Ook zijn er merries van Van Hoek op de merriekeuring geweest van het EASP, maar hoe kunnen merries naar de keuring gaan als zij misdadig worden behandeld.
  Rekeningen van de dierenarts uit het begin toen de merries bij ons op stal kwamen tonen aan, dat er veel mis was met de merries van van Hoek.
  Is het soms misdadig, dat de rekening dan aan van Hoek wordt gepresenteerd?
  Nee, het is misdadig om andere mensen met paarden in een dergelijke staat van verwaarlozing op te zadelen.
  Ook memoreert van Hoek dat er 3 x brand is gesticht, maar een verzekering keert in zo’n geval toch uit, of er moet verdenking bestaan dat de branden zelf zijn gesticht.
  Van Hoek heeft nog nooit aangetoond, dat de verzekering heeft uitbetaald, ik vraag mij af waarom niet.
  Het is voor Van Hoek erg makkelijk om anderen te verdenken van verwaarlozing van zijn paarden, maar waarom heeft Van Hoek dan talloze stallingen voor zijn paarden achter de rug?

  Ik vraag mij af waarom van Hoek zijn Guldenberg niet in zijn glorie jaren bij een ander boek heeft aangeboden ter keuring?
  Door mij is het aangeboden bij het AES, maar toen het AES er achter kwam dat de hengst niet van mij was maar nog van van Hoek, mocht de hengst niet meer deelnemen aan de keuring.
  Dus als hij van mij was geweest, was het geen probleem geweest.
  RA RA HOE KAN DIT??
  Op dit moment worden er nog steeds paarden van anderen door mijn dochter gereden, waarvan er ook steeds worden verkocht.
  Ligt het dan aan de eigenaar dat zijn inzicht van rijkunst niet goed is.
  Ik vraag mij af waarom er geen andere paarden van van Hoek op keuringen komen.
  Laat hij zich dan kisten door een enkele organisatie of is zijn zichtsveld zo bekrompen dat hij niet meer voor rede vatbaar is.
  Of is hij gewoon uit op winstbejag in zijn zaak tegen het KWPN.
  Toen Guldenberg goed werd gekeurd bij het EASP zijn er enkel en alleen zijn merries gedekt en heeft hij dekkingen weggegeven om zo voor nakomelingen te zorgen.
  Ik zou haast zeggen van Hoek kom er gewoon eerlijk voor uit dat de zaak Guldenberg niet principieel is, maar puur een centen kwestie, waar je hoopt geld uit te slaan.
  Ik denk dat je niet meer uit principe handelt maar uit winstbejag.
  Dat noem ik geen liefhebberij voor de paardensport.
  Als er een reactie komt op dit schrijven, wil ik nog één keer commentaar geven, maar eigenlijk hebt ik de periode Van Hoek gelukkig afgesloten en ik ben gewoon verder gegaan met mijn leven.
  Van Hoek let wel, stilstand is achteruitgang.
  Dus sluit eindelijk je zaak met het KWPN, dan kunnen zij ook verder met belangrijke zaken ipv met dit gewauwel.
  Doe een rehabilitatie verzoek zonder hier een geldbedrag aan te binden, het KWPN heeft je destijds al een bedrag gegeven, en ik denk dat dan de zaak zo voorbij is en eenieder kan verder met zijn leven dit geldt ook voor de familie van Hoek.
  Of het KWPN moet gewoon nog even wachten tot van Hoek verleden tijd is.
  Dan loopt de zaak ten einde zonder dat er iemand bevredigend uit voort komt.

 • Reactie op Stellingsma

  Mr Kollen – de advocaat van het KWPN – trachtte op 27 maart jl. enkele kapitale fouten van het KWPN definitief in de doofpot te stoppen. Hij wenste, met de directeur van het KWPN, een gezamenlijke wederpartij (een advocaat) te chanteren. Zij deden een compromisvoorstel waarin van die advocaat verlangd werd met alle juridische procedures tegen mr Kollen en het KWPN te stoppen. Met name werd gedoeld op de “affaire Guldenberg”, terwijl die advocaat niet bij die zaak betrokken was! De heer Stegen berichtte daarover.

  Onder dat stukje zette Stellingsma een reactie. Terzake? Nee! Stellingsma gaat niet in op het waarom van de chantage. Dat is vreemd. Stellingsma weet dat het KWPN vanaf 1991 vals en corrupt handelt in de “affaire Guldenberg”. Stellingsma heeft persoonlijk alle stukken die dat bewijzen gelezen.

  Bij ons is 3x keer brand gesticht. Wij moesten de paarden uitbesteden.
  Stellingsma heeft toen een ‘helpende’ hand uitgestoken om, met ons, onze fokkerij van goede paarden te behouden. Zijn dochter (Z-niveau springen) kreeg de kans om met toppaarden naar wedstrijden te gaan (Guldenberg was al een internationaal springpaard en Copernicus bijna).
  Wat ons voorgespiegeld is werd niet waar gemaakt. Stelllingsma en zijn dochter hebben onze paarden ernstig geschaad. Stellingsma is misdadig met onze fokpaarden omgegaan en zijn dochter bleek bar slecht te rijden. Dat Guldenberg toch nog een tijdje goed presteerde is geheel en al aan diens capaciteiten te danken. Het voert te ver om daar nu verder op in te gaan.
  Wij hebben het boek Stellingsma destijds officieel gesloten (met groot verlies).

  Stellingsma doorbreekt nu de eindovereenkomst. Stellingsma doet er een vals boekje bij open, terwijl wij ons steeds correct opgesteld hebben.
  Wie of wat beweegt Stellingsma om ons nu te belasteren?

  Wij zijn (als bewegingsleraar en als biologe) succesvol en geboeid bezig geweest met het fokken van goede paarden tót de directeur (die er persoonlijk belang bij had) en het bestuur van het KWPN in 1991, op grond van een valse aantijging van dopinggebruik, de inschrijving van Guldenberg (topper in zijn jaargang) blokkeerde. Sindsdien heeft het KWPN haar 100% ongelijk niet willen toegeven en zijn wij door het KWPN c.s. ernstig geschaad. Elke eerlijke organisatie zou zoiets snel rechtgezet hebben; niet het KWPN.
  Professor dr. J.M. van Rossum (dé bindend adviseur in de “affaire Guldenberg”) schreef ons op 14 maart 2007 (o.a.): “Ik bewonder de kracht in u beiden om uw vragen om recht zo lang correct vol te houden. Uw verzet tegen het diep ingrijpend onrecht – waarmee het KWPN u vanaf 1991 heeft opgezadeld – is terecht.”

  Het is raar en naar dat er mensen zijn die zich er aan storen dat rechthebbenden op recht verkrijgen uit zijn. Omdat dit te lang zou voortduren? Vraag je eens af waardoor dit zo is!

  Wat het KWPN in deze deed en doet is meer dan verschrikkelijk. Dát moet eens goed onder de loep genomen worden: in het belang van ons en van het KWPN als vereniging van leden.
  In dit bestek kan niet alles gezegd worden.
  Wanneer u meer informatie wilt hebben kunt u mailen naar hoekneep@worldonline.nl

  w.g. F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens

 • Reactie op Stellingsma

  Mr Kollen – de advocaat van het KWPN – trachtte op 27 maart jl. enkele kapitale fouten van het KWPN definitief in de doofpot te stoppen. Hij wenste, met de directeur van het KWPN, een gezamenlijke wederpartij (een advocaat) te chanteren. Zij deden een compromisvoorstel waarin van die advocaat verlangd werd met alle juridische procedures tegen mr Kollen en het KWPN te stoppen. Met name werd gedoeld op de “affaire Guldenberg”, terwijl die advocaat niet bij deze zaak betrokken was! De heer Stegen berichtte daarover.

  Onder dat stukje zette Stellingsma een reactie. Terzake? Nee! Stellingsma gaat niet in op het waarom van de chantage. Dat is vreemd. Stellingsma weet dat het KWPN vanaf 1991 vals en corrupt handelt in de “affaire Guldenberg”. Stellingsma heeft persoonlijk alle stukken die dat bewijzen gelezen.

  Bij ons is 3x keer brand gesticht. Wij moesten de paarden uitbesteden.
  Stellingsma heeft toen een ‘helpende’ hand uitgestoken om, met ons, onze fokkerij van goede paarden te behouden. Zijn dochter (Z-niveau springen) kreeg de kans om met toppaarden naar wedstrijden te gaan (Guldenberg was al een internationaal springpaard en Copernicus bijna).
  Wat ons voorgespiegeld is werd niet waar gemaakt. Stelllingsma en zijn dochter hebben onze paarden ernstig geschaad. Stellingsma is misdadig met onze fokpaarden omgegaan en zijn dochter bleek bar slecht te rijden.Dat Guldenberg toch nog een tijdje goed presteerde is geheel en al aan diens capaciteiten te danken. Het voert te ver om daar nu verder op in te gaan.
  Wij hebben het boek Stellingsma destijds officieel gesloten (met groot verlies).

  Stellingsma doorbreekt nu de eindovereenkomst. Stellingsma doet er een vals boekje bij open, terwijl wij ons steeds correct opgesteld hebben.
  Wie of wat beweegt Stellingsma om ons nu te belasteren?

  Wij zijn (als bewegingsleraar en als biologe) succesvol en geboeid bezig geweest met het fokken van goede paarden tót de directeur (die er persoonlijk belang bij had) en het bestuur van het KWPN in 1991, op grond van een valse aantijging van dopinggebruik, de inschrijving van Guldenberg (topper in zijn jaargang) blokkeerde. Sindsdien heeft het KWPN haar 100% ongelijk niet willen toegeven en zijn wij door het KWPN c.s. ernstig geschaad. Elke eerlijke organisatie zou zoiets snel rechtgezet hebben; niet het KWPN.
  Professor dr. J.M. van Rossum (dé bindend adviseur in de “affaire Guldenberg”) schreef ons op 14 maart 2007 (o.a.): “Ik bewonder de kracht in u beiden om uw vragen om recht zo lang correct vol te houden. Uw verzet tegen het diep ingrijpend onrecht – waarmee het KWPN u vanaf 1991 heeft opgezadeld – is terecht.”

  Het is raar en naar dat er mensen zijn die zich er aan storen dat rechthebbenden op recht verkrijgen uit zijn. Omdat dit te lang zou voortduren? Vraag je eens af waardoor dit zo is!

  Wat het KWPN in deze deed en doet is meer dan verschrikkelijk. Dát moet eens goed onder de loep genomen worden: in het belang van ons en van het KWPN als vereniging van leden.
  In dit bestek kan niet alles gezegd worden.
  Wanneer u meer informatie wilt hebben kunt u mailen naar hoekneep@worldonline.nl

  w.g. F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens

 • Beste Stellingsma, ook wij zijn de dupe geworden van van Hoek.
  Onze dochter had een paard in bruikleen van deze van Hoek.
  Op een gegeven moment wilde zij het paard terugdoen, omdat het paard niet te rijden was.
  Van Hoek eiste een bedrag, omdat het paard, zoals hij zei zeer goed was voordat mijn dochter haar kreeg. Echter het paard kon nog geen fatsoenlijke B proef lopen.
  Naderhand kregen wij ook te horen dat als je een keer een paard van van Hoek had, deze zeer moeilijk terug kon doen, omdat hij zijn eigen stallen af had gebroken en dus geen stalling had.
  Bent U trouwens die meneer die bij van Hoek een paard aan de deur heeft geknoopt en hem op zijn betalingsgedrag heeft aangesproken?
  Blijkbaar is dat de enige manier om hem zo op zijn plicht te wijzen.
  Fred uit Hengelo (O)

 • Geachte lezer/lezeres,
  het wordt eens tijd dat ook de andere zijde van van Hoek eens onder de loep wordt genomen.
  De familie Van Hoek doet zich voor als liefhebber van paarden, maar het tegendeel is reeds meer dan eens bewezen.
  Paarden bij anderen onderbrengen en hiervoor niet betalen is schering en inslag.
  Ook het laten uitbrengen van paarden is een desaster voor de ruiter.
  Mijn dochter had Guldenberg klaar voor nationaal springen, maar van Hoek had nog een rekening openstaan van enkele duizenden Euros.
  Alle paarden van van Hoek weer teruggebracht, met de problemen van dien.
  Guldenberg in bewaring gehouden totdat er betaald werd.
  Ook andere, waaronder zeer prominente ruiters, zijn de dupe geworden van het handelen van van Hoek.
  Indien U wenst wil ik wel de sluier oplichten rondom de wandel en handel van van Hoek.
  Hij is enkel en alleen geinterseerd in rechtzaken voeren, van Hoek en zijn vrouw zijn zeer “rechtbankgeil”.
  Ook meisje van 15 en 16 jaar dreigen zij zonder schroom met rechtzaken en vorderingen.
  Enkel en alleen om hier financieel beter van te worden.
  Indien U informatie opvraagd bij de rechtbank van Den Bosch over de zaken “van Hoek”, zult U zien hoe vaak de familie van Hoek voor de rechter is gedaagd met name wegens wanbetaling en andere zaken.
  Het moet eens afgelopen zijn met met de zieligdoenerij van de van Hoeks.
  Hier kan een zeer goede soap over worden geschreven. Laat hem hier eens mee ophouden en doorgaan met zijn leven!