Wetenschappers willen paardenwelzijn meten

Wetenschappers willen paardenwelzijn meten

1 december 2009 17:09 Uit Door redactie
Deel dit met je vrienden

WAGENINGEN – De Nederlandse paardensector gaat samen met onderzoekers van de WUR werken aan een manier om het welzijn van het paard vast te stellen. De komende maanden zullen vijfdejaars studenten diergeneeskunde 150 bedrijven bezoeken en gedragstesten en klinische keuringen met de paarden uitvoeren.

Daarnaast brengen zij de accommodatie en voeding van de dieren in kaart. Het is de bedoeling op basis van deze gegevens een Welzijnsmoniotor Paarden te ontwikkelen. Initiatiefnemers van het onderzoek zijn de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO), LTO Nederland en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het ministerie van LNV is medefinancier.

Op basis van de bevindingen kunnen mogelijk gericht aanbevelingen gedaan worden die voor de paarden op lange termijn een beter welzijn opleveren. De deelnemende bedrijven zijn paardenhouderijen in zowel de sport en de fok als ook maneges en pensions.

In andere dierlijke sectoren bestaat al een Welfare Qualityprogramma als beproefde methode om iets te kunnen zeggen over het welzijn van dieren. Gekwalificeerde inspecteurs kunnen op basis hiervan een goed onderbouwd rapport opmaken. In de paardenhouderij is een dergelijke objectieve monitor nog niet ontwikkeld.

De initiatiefnemers gaan er van uit, dat voldoende paardenhouders bereid zullen zijn aan het onderzoek mee te werken. Volgens Mat Vestjens, LTO-voorzitter Paardenhouderij, vergt het onderzoek van de staleigenaar de nodige tijd, minimaal enkele dagdelen. ,,Maar daar staat veel tegenover. Zoals heel gerichte aanbevelingen om het dierenwelzijn te verbeteren. Het algemene beeld is, dat we goed voor onze paarden zorgen. Maar de samenleving vraagt van ons, dat we dat ook kunnen aantonen. Dat doen we met de Welzijnsmonitor. En dat komt ook weer ten goede aan het imago van de paardenhouderij.”

Stegen.net