archief
contact
+31 6 53239630

Springruiters win­nen lan­den­wed­strijd Rome

ROME — De Nederlandse spring­rui­ters heb­ben vrij­dag de lood­zware tweede wed­strijd van de FEI Nations Cup gewon­nen. In Rome waren met name Eric van der Vleuten en Harrie Smolders de steun­pi­la­ren; zij ble­ven in de tweede omloop fout­loos. Nederland staat na twee wed­strij­den nu derde in het klassement.

Eric van der Vleuten leverde met Utascha een belang­rijke bij­drage aan de over­win­ning. ©Jacob Melissen

Door de goede resul­ta­ten van zijn team­ge­no­ten hoefde Nederlands kam­pi­oen Jeroen Dubbeldam, die de eer­ste man­che fout­loos was geble­ven met BMC Van Grunsven Simon, in de tweede man­che niet meer in actie komen, omdat Nederland al ver­ze­kerd was van de winst. Nederland was eer­der in La Baule als vijfde geëin­digd in de eer­ste wed­strijd voor de FEI Nations Cup.

Rome was vrij­dag­avond een zware wed­strijd. Van de 36 com­bi­na­ties ble­ven er in de eer­ste man­che acht fout­loos, in de tweede maar vier. Nederland hield aan de eer­ste ronde negen straf­pun­ten over en dat leken er iets te veel om de wed­strijd nog te kun­nen win­nen. Eric van der Vleuten, met twee spring­fou­ten in de eer­ste omloop, startte ech­ter sterk in de tweede man­che door alle bal­ken te laten lig­gen met VDL Groep Utascha SFN. Smolders volgde daarna met Regina Z zijn voor­beeld. „In de eer­ste ronde reed ik een mooi­ere rit, maar de tweede was effec­tie­ver”, stelde de spring­rui­ter uit Hooge Mierde tevre­den vast.

Gerco Schröder bleef twee keer fout­loos met Eurocommerce New Orleans, maar kreeg ook beide keren een straf­punt omdat hij de toe­ge­stane tijd over­schreed. „Ik wilde fout­loos blij­ven en geen risico nemen. Eurocommerce New Orleans is niet de snel­ste, maar lie­ver twee­maal een tijd­fout dan met meer risico een spring­fout”, zo keek Schröder terug.

Bondscoach Rob Ehrens was meer dan tevre­den. „We staan nu derde met 13,5 pun­ten, 2,5 pun­ten ach­ter de lei­dende Ieren. Dus we lig­gen op schema. Ons eer­ste doel dit jaar blijft de EK in Madrid. We heb­ben nu meer zeer goede paar­den tot onze beschik­king dan vorig jaar en die zul­len we met beleid laten deel­ne­men aan wed­strij­den om met een top­team in Madrid aan de start te komen.” Nederland ver­diende met de zege 60.000 euro.

Stegen.net | KNHS | ANP


gerelateerde berichten
Total
0
Share