Ambitieus Woldenpark loopt vertraging op

Ambitieus Woldenpark loopt vertraging op

23 juni 2011 17:10 Uit

Door Steven Stegen
 
Leestijd: < 1 minuut

ZUIDWOLDE – Het ambtieuze Woldenpark bij het Drentse Gijsselte loopt vertraging op. De gemeente De Wolden wil aanvullende informatie van de initiatiefnemers om een goede afweging te kunnen maken.

Zoals gemeld is het de bedoeling om een groot hippisch park te bouwen, met een oppervlakte van 100 hectare, met diverse rijgelegenheden, een congrescentrum en een accommodatie voor onderwijs. Het zou gaan om een investering van zo’n 100 miljoen euro.

Het logo van het nieuwe hippische centrum.

De gemeente heeft een positieve grondhouding en had ook toegezegd om voor de zomer met een oordeel te komen. ,,Door de extra tijd die nodig blijkt voor een zorgvuldige beoordeling van de businesscase is dit streven niet haalbaar”, zo schrijven B en W.

Sinds begin april is de businesscase in bezit van bureau Buiten. In opdracht van het college beoordeelt dit bureau de haalbaarheid van het Woldenpark. De initiatiefnemers leveren de aanvullende informatie zo spoedig mogelijk aan. Daarna verwerkt bureau Buiten deze informatie in het advies. Na het eindoordeel van bureau Buiten neemt het college een standpunt in en wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken neemt het college na het zomerreces een besluit over de businesscase.

Het college van De Wolden geeft verder geen informatie. ,,Voor zover de businesscase vertrouwelijke financiële en economische bedrijfsgegevens bevat moet het college terughoudendheid zijn met het in de openbaarheid brengen van deze informatie. Nadat een besluit is genomen over de businesscase stelt het college het openbare deel van de businesscase en de beoordeling van bureau Buiten beschikbaar.”

Link naar Woldenpark

Stegen.net