Gemeente De Wolden positief over hippisch centrum

Share
  • 19 januari 2011 11:41

door: redactie, 19 januari 2011 11:41

ZUIDWOLDE – Het college van B en W van De Wolden staat positief tegenover de mogelijke komst van een enorm hippisch centrum bij Gijsselte. Eind februari wordt duidelijk of de plannen haalbaar zijn.

Het logo van het nieuwe hippische centrum.

De initiatiefnemers, actief onder de naam Brave Heart BV, hebben met de gemeente De Wolden afspraken gemaakt over de mogelijke komst van centrum. De afspraken over wat de beide partijen van elkaar mogen verwachten zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Daarin is vastgelegd dat wanneer deze businesscase positief wordt beoordeeld, het college zich inspant te onderzoeken hoe er een hippisch centrum kan komen. Hierbij stelt de gemeente eerst de beleidsuitgangspunten en voorwaarden voor de komst van het hippisch centrum vast. In de intentieovereenkomst staat ook dat de kosten van de diverse onderzoeken voor rekening komen van Brave Heart.

Ook staat in de intentieovereenkomst dat de partijen zich inspannen om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over het project en de voortgang. Op dit moment kunnen geïnteresseerden terecht op de http://www.woldenpark.eu

Op woensdag 19 januari 2011 is er een inloopavond in Café-restaurant De Molenhoeve in Echten en op 26 januari in de vestiging van het Drenthe college in Ruinen. Beide avonden starten om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom op ieder gewenst tijdstip tot 22.00 uur. De plannen zijn in de regio met gemengde gevoelens ontvangen.

Lees ook: hippisch centrum stuit op weerstand

Lees ook: Plan voor groot hippisch centrum

Stegen.net