archief
contact
+31 6 53239630

NIC Assen: klaar voor de start!

blokjeAssen | STEGEN.NET

Niets staat de start, komende woens­dag, van het NIC in Assen nog in de weg. De afge­lo­pen dagen is 800 kuub zand in de TT-hal gestort. Het zand vormt de bodem in de ring waar rui­ters en ama­zo­nes hun top­pres­ta­ties wil­len neer­zet­ten tij­dens het con­cours hip­pi­que. In de afge­lo­pen dagen is aan de al impo­sante lijst met inter­na­ti­o­nale deel­ne­mers nog een aan­tal namen toe­ge­voegd, ook bij de Nederlanders.

Medewerkers van De Grondslag bren­gen de bodem aan.

De firma De Grondslag heeft, onder toe­ziend oog van par­cours­bou­wer Rob Jansen van Circle Assist, haar vak­kun­dige mede­wer­kers inge­zet om de paar­den­sport­bo­dem op de juiste wijze te pre­pa­re­ren. Met vlak­ma­chi­nes en het nodige men­se­lijke vak­man­schap heeft de TT Hall de afge­lo­pen dagen de beschik­king gekre­gen over twee uit­ste­kende bodems, één voor de hoof­dring en één voor de inrijring.

Ook zijn de stal­len, de tri­bu­nes en de boar­ding rond de ring in de afge­lo­pen dagen neer­ge­zet. Nog tot dins­dag­avond wordt door­ge­werkt om de TT Hall geheel gereed te maken, onder meer door het inrich­ten van een fraai stro­dorp, voor het 56-ste con­cours hip­pi­que NIC Assen.

Woensdagochtend om 09.30 uur wor­den de eer­ste wed­strij­den gehou­den. De eer­ste dag van het vijf­daagse con­cours staat gro­ten­deels in het teken van de spring­sport voor lan­de­lijke rui­ters. Zij rij­den in de klas­sen M, Z en ZZ hun halve fina­les voor de NIC Cup. Woensdagavond staat een groot Tuigpaardenfestijn op het pro­gramma. Daaraan doen alle top­pers uit het gehele land mee.

NIC Assen kent ver­der dres­suur­wed­strij­den, een avond voor de fok­ke­rij, shows en het inter­na­ti­o­nale sprin­gen. Bij dat onder­deel vormt de Grote Prijs van de Provincie Drenthe de hoofd­scho­tel. Deze wed­strijd, met een fors aan­tal wereld­top­pers onder de deel­ne­mers, staat voor zon­dag­mid­dag 23 okto­ber op het programma.

In de afge­lo­pen dagen heeft het deel­ne­mers­veld voor de inter­na­ti­o­nale spring­ru­brie­ken nog enige uit­brei­ding onder­gaan. Naast enkele toe­voe­gin­gen uit het bui­ten­land is ook het aan­tal Nederlandse spring­rui­ters en –ama­zo­nes uit­ge­breid. Toegevoegd zijn onder meer Dennis van den Brink (Nijkerkerveen), Sjaak van der Lei (Uden), Chantal Regter (W‑Zaandijk), Kirsten Rikkert (Enter) en Frank Schuttert (Ommen).

NIC Assen wordt zon­dag­avond afge­slo­ten met een groots dres­suur­gala. Daarbij toont wereld­ster Adelinde Cornelissen met haar top­paard Jerich Parzival haar kür op muziek, waar­mee ze Europees Kampioen werd.
[Stegen.net]

gerelateerde berichten
Total
0
Share