archief
contact
+31 6 53239630

Optimisme en blijd­schap bij start NIC Assen

ASSEN
Het NIC Assen maakte woens­dag na een jaar afwe­zig­heid een smet­te­loze her­start, afge­zien van een tech­nisch pro­bleem­pje met de slag­boom van de piste. Een knies­oor die er op lette, de blijd­schap over de revi­val van Neerlands oud­ste indoor voerde de boventoon.

Jeroen Broek stuurt Dollar Girl naar de zege. ©Roos Meertens

„Het is prach­tig om hier weer te zijn”, ver­tolkte Michael Greeve de mening van ieder­een in de TT-hal, waar een prach­tige piste ligt en een mooi stro­dorp het publiek ver­wel­komt. Greeve won de Grote Prijs tij­dens de eer­ste NIC-edi­tie in Assen. Ook voor­zit­ter Max Becherer glun­dert van oor tot oor. „Vorig jaar rond deze tijd zaten we met een drup aan de neus thuis te balen. Ja, dan voelt het gewel­dig om hier te zijn.”

De finan­ci­ële pro­ble­men van vorig jaar, waar­door het eve­ne­ment niet door­ging, lij­ken hele­maal ver­ge­ten. „Het was een moei­lijk besluit om een jaar over te slaan, maar er is wel iets goeds uit voort­ge­ko­men. We heb­ben nu ook een Europese sub­si­die voor de komende jaren om meer bekend­heid aan het NIC te kun­nen geven. Dat is een mooie opste­ker”, aldus Becherer.

Woensdag over­dag kwa­men de spring­rui­ters in de klas­sen M, Z en ZZ in actie. Voor de ZZ stond een zwaar par­cours opge­steld, maar toch waren er niet min­der dan 13 fout­loze com­bi­na­ties. „Het Z‑parcours was moei­lij­ker dan de ZZ”, vond Daan van Geel. Vooral op de laat­ste hin­der­nis, een steil­sprong bij de in- en uit­gang, bleek een scherprechter.

In de ZZ-bar­rage werd in het alge­meen niet hard gere­den. De deel­ne­mers kozen voor een voor­zich­tig begin. Julia Kayser gaf wel flink gas en leek met Sterrhof’s Ushi de over­win­ning te gaan opei­sen. Maar de laat­ste star­ter, Jeroen Broek, wei­gerde zich daar­bij neer te leg­gen. De rui­ter uit Veeningen deed met Dollar Girl (v. Metall) een geslaagde aan­val. Achter Kayser ein­digde Mareille van Geel-Schröder met Eurocommerce Nevada op de derde plaats.

De piste in de TT-hal ligt er prima bij.

Eerder op de mid­dag pakte Nella Bijlsma de over­win­ning in het Z‑parcours. De Friese ama­zone was met Zanea (v. Marlon) in de bar­rage ruim twee secon­den snel­ler dan Margriet Kruizinga op Athena. Remco Been werd derde met Thoran. In het M‑parcours ging de zege naar Vicky Helthuis met Utility, voor Rianty Zwart met Winner.
[Stegen.net]

gerelateerde berichten
Total
0
Share