archief
contact
+31 6 53239630

Drentse dres­suur­ti­tels voor Loes Corsel en Marjan Hooge

DE WIJK — Drenthe stuurt een groep sterke dres­suur­ama­zo­nes naar de Hippiade. Loes Corsel maakte in de ZZ-licht een mooie ren­tree en greep de titel met Andreo. In de Z2 won Marjan Hooge met Fulltime met grote overmacht. 
Loes Corsel tijdens haar kür met Andreo. De combinatie werd Drents kampioen in de ZZ-licht. ©Steven Stegen

Loes Corsel (ZZ-licht) en Marjan Hooge (Z2) eis­ten zater­dag de zwaar­ste Drentse dres­suur­ti­tels op. In de ZZ-licht wist rou­ti­nier Loes Corsel met Andreo nog voor­bij Hester Bischot te komen, zij werd tweede met haar schim­mel Trovador Raposa, die ook afge­lo­pen win­ter in de Z2 al opviel.

Voor de afslui­tende kür in de ZZ-licht kwa­men vijf com­bi­na­ties in actie. Bij alle com­bi­na­ties was wel iets van span­ning te zien. Veel paar­den waren kij­ke­rig en soms ook spooky. Juist in zo’n situ­a­tie telt erva­ring en dat was bij Loes Corsel abso­luut zicht­baar. In het begin van de proef zat een onge­hoor­zaam­heid, maar Corsel wist de Sandreo-nako­me­ling van de com­bi­na­tie Braam/Hadderingh toch mooi bovenin en sterk over de benen door de proef te lood­sen. Dankzij de hoge score in de kür wist de com­bi­na­tie uit Coevorden zich van de derde plaats naar de titel op te waarderen.

Loes Corsel tijdens haar kür met Andreo. De combinatie werd Drents kampioen in de ZZ-licht. ©Steven Stegen
Loes Corsel tij­dens haar kür met Andreo. De com­bi­na­tie werd Drents kam­pi­oen in de ZZ-licht. ©Steven Stegen

Voor Loes Corsel was het een ver­ras­sing. „Zijn die deken en dat kam­pi­oen­slint echt voor mij?”, zo vroeg ze zich af toen de ring­mees­ter naar haar toe kwam. „Vrijdag liep Andreo een hele goede proef, maar van­daag was hij in de eer­ste proef leeg en kom ik hem maar heel moei­lijk op het ach­ter­been houden.”

De erva­ren Corsel koos voor de kür daarom voor de aan­val. „Ik zei tegen de firma Koopmans, zet de muziek maar lek­ker hard! En ver­der heb ik voor de kür nau­we­lijks inge­re­den, gewoon lek­ker vlot de baan in en rij­den!” De zege op het Drents kam­pi­oen­schap was voor Loes Corsel min of meer een ren­tree. Dit voor­jaar brak ze haar sleu­tel­been en ook ont­brak het haar een tijdje aan de paar­den om hogerop mee te komen. Maar nu lijkt ze weer hele­maal terug. Andreo heeft in de ZZ-licht nog maar wei­nig erva­ring. Corsel ging zelfs naar een wed­strijd in de Achterhoek om nog een winst­punt te halen, zodat ze in Drenthe aan het kam­pi­oen­schap kon meedoen.

Hester Bischot werd reservekampioen in de ZZ-licht met Trovador Raposa. ©Steven Stegen
Hester Bischot werd reser­ve­kam­pi­oen in de ZZ-licht met Trovador Raposa. ©Steven Stegen

De reser­ve­ti­tel ging naar Hester Bischot en de uit Portugal geïm­por­teerde hengst Trovador Raposa. De com­bi­na­tie begon van­uit lei­dende posi­tie aan de kür, maar moest dus bui­gen voor Corsel/Andreo. Afgelopen win­ter werd Bischot nog tweede in de Z2 tij­dens de kam­pi­oen­schap­pen in Exloo. Haar schim­mel heeft sinds­dien dui­de­lijk voor­uit­gang geboekt en lijkt een echte belofte. „Ik heb van­daag heel fijn gere­den”, aldus de 24-jarige ama­zone uit Dalen, waar ze haar eigen dres­suur­stal heeft. „Dit was pas onze tweede kür. Het is een gewel­dig paard! Ik was niet bewust naar een Lusitano op zoek, maar toen ik in Portugal was bij mijn trai­ner kwam hij op mijn pad. Hij had al Prix St Georges gelo­pen en daar pluk ik de vruch­ten van. We zijn in okto­ber vorig jaar begon­nen. Het indoor kam­pi­oen­schap kwam nog iets te vroeg voor ons, maar nu zijn we echt wel een combinatie.”

Z2

In de Z2 ging de titel met grote afstand naar Marjan Hooge en Fulltime. De com­bi­na­tie uit Ees was in alle proe­ven onbe­reik­baar voor de con­cur­ren­tie, al was de kür niet de aller­beste proef van de suc­ces­volle com­bi­na­tie. „Fulltime was van­daag erg heet, ik had m’n han­den vol aan hem. En ik vond de muziek ook iets te hard staan”, aldus Marjan Hooge. De draf was sterk, maar in de galop zat nogal wat span­ning. Toch kwam de titel geen moment in gevaar.

Marjan Hooge en Fulltime pakten de Drentse Z2-titel. ©Steven Stegen
Marjan Hooge en Fulltime pak­ten de Drentse Z2-titel. ©Steven Stegen

Floor Vos nam de reser­ve­ti­tel voor haar reke­ning met Filottie. De ama­zone uit Valthe, inmid­dels al 20 keer Drents kam­pi­oen geweest, reed een sterke proef, waar de erva­ring vanaf spatte. Vos wist goed om te gaan met de span­ning die Filottie opbouwde. De derde plaats ging naar Paulien Alberts, die met BB King een gede­gen proef neer­zette. Alberts was tevens de hof­le­ve­ran­cier van diverse küren die ze voor haar ‘con­cul­le­ga’s’ samen­stelde. „Ik ben er zo druk mee geweest dat ik aan m’n eigen proef mis­schien wel te wei­nig toe ben geko­men”, aldus Alberts, die dit week­end het vlieg­tuig pakte naar Australië. Ze gaat daar deel­ne­men aan een wed­strijd in het Olympische sta­dion van Sydney op een paard dat ze eer­der ver­kocht aan een tevre­den klant.

In de Z1 was de strijd span­nend. Marit Slagter pakte de titel met Aaldie (v. Olivi), met een kleine voor­sprong op Wilmer Lanning met Hippo Assen’s Antonio. Laura Zwart werd derde met Braveheart. In de M2 voerde Thea Mandemaker het klas­se­ment aan met Dumont en in de M1 ging de titel naar Ellen Wynia met de tij­dig van een hoef­zweer her­stelde Chakakahn.

1 comment

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
0
Share