archief
contact
+31 6 53239630

Zoë Schipper pres­teert sterk op Gronings kam­pi­oen­schap dressuur

GRONINGEN — Zoë Schipper speelde de hoofd­rol bij de dres­suur tij­dens het Gronings kam­pi­oen­schap. Ze pakte in de ZZ-licht de titel met Venice en werd in de Z2 reser­ve­kam­pi­oen met Bugatti, ach­ter kam­pi­oene Marije Heuvel met Belana. 

GRONINGEN | STEGEN.NET

Zoë Schipper speelde de hoofd­rol bij de dres­suur tij­dens het Gronings kam­pi­oen­schap. Ze pakte in de ZZ-licht de titel met Venice en werd in de Z2 reser­ve­kam­pi­oen met Bugatti, ach­ter kam­pi­oene Marije Heuvel met Belana.
De trotse kampioene Zoë Schipper met Venice. foto: Helen de Koning
De trotse kam­pi­oene Zoë Schipper met Venice.
FOTO: HELEN DE KONING

En daar­mee maakte Zoë Schipper de favo­rie­ten­rol meer dan waar. De laat­ste weken pres­teerde de ama­zone van RV Neta al sterk, maar toch moest het in het mooie Stadspark alle­maal nog maar even gebeuren.

Punten laten liggen
Schipper: „In de eer­ste proef heb ik met beide paar­den veel pun­ten laten lig­gen door stomme fout­jes, maar dit heb ik geluk­kig weer kun­nen opha­len in de kür! Venice had maar liefst 70,8% in de kür en daar­mee een voor­sprong van 3,5% in het eind­klas­se­ment. Bugatti heeft zich ook super laten zien van­daag. Trots op de paard­jes!”, zo laat Schipper of Facebook weten.

In de regu­liere proef ZZ-licht stond Marloes Oosterhof aan kop met haar sterk pres­te­rende Emmerson. In de kür wer­den de rol­len omge­draaid en moest Oosterhof haar voor­sprong prijs­ge­ven. „In de eer­ste proef heb ik heel fijn kun­nen rij­den. Maar in de kür was het lampje leeg en kre­gen we fout na fout. Heel zonde en echt balen!”, zo laat de ama­zone uit Zuidbroek teleur­ge­steld weten op Facebook.

Ook in de Z2 zorgde de afslui­tende kür voor een ver­schui­ving in het klas­se­ment. Zoë Schipper was met Bugattu Veyron NL (v. Uphill) de beste in de gewone proef, maar in de kür werd ze gepas­seerd door Marije Heuvel, die derde was in de eer­ste proef maar door een prima kür de titel opeiste met Belana (v. Sydney).

Ook Marije Heuvel begon niet fout­loos, zo meldt ze. „Ik was zelf niet goed bij de les en maakte twee dikke fou­ten en toen stond ik dus derde. Maar bij de kür dacht ik: ik rij alles of niks! Ook de kür was niet hele­maal fout­loos, maar we won­nen wel!”

De Groninger titel in de Z1 ging naar Stephanie Berends, die met Sipko’s Colorado een knappe voor­sprong wist op te bou­wen. Berends bleek in beide proe­ven de sterk­ste en bleef met een eind­score van 67,72% mak­ke­lijk baas over Linda Kouwenhoven, die Floyd naar de tweede plaats stuurde met 65,81%. Berends werd boven­dien derde met Sipco’s Enrico.

De M2 werd gewon­nen door Jolanda Venema met Fantast TH (v. Westenwind).

Van Vught succesvol
Karlijn van Vugt zette in de lagere klas­sen haar onge­kende pres­ta­tie­reeks met haar twee jonge paar­den Johanna K en Happy Hando voort. Karlijn, lid van de Blauwe Ruiters en eige­na­resse van Hippisch Centrum Eelde, won de klasse M1 met de 5‑jarige Friese mer­rie Johanna K.

Karlijn van Vught werd M1-kampioen met Johanna K.
Karlijn van Vught werd M1-kam­pi­oen met Johanna K.

Van Vught won de eer­ste proef met ruime afstand en werd in de tweede proef vierde. Met een per­cen­tage van 64,5% wer­den ze eer­ste en daar­mee Gronings Kampioen. „Johanna wil er altijd voor wer­ken in de proe­ven en laat je als rui­ter nooit in de steek”, zegt Karlijn.

Happy Hando deed het met Karlijn op zijn rug zo moge­lijk nog beter. Met de pas 4‑jarige geta­len­teerde ruin won ze beide proe­ven met over­macht. Na een prach­tige eer­ste proef met een score van 72,5% was de tweede proef van een onge­kend niveau met een top­score van maar liefst 76,23%.

Pony’s
Bij de Z2 pony’s was het opnieuw raak voor Marten Luiten. Zijn pres­ta­ties met Goldwin’s Hoeve’s Valentina moch­ten er opnieuw zijn. Met een eind­score van 67,152% was deze com­bi­na­tie weer een klasse apart. In de Z1 grote maat deed Féline Bakker het weer heel goed. De ama­zone uit Bierum pakte in deze klasse de titel met Amazing Hero. Bij de kleine pony’s klasse Z was de titel voor Liz Bouman met Samedi.

Friezenteam
Bij de meer­tal­len kwam het Z‑Friezenteam weer sterk voor de dag. In de zwaar­ste klasse werd de equipe win­naar van de eer­ste proef en tweede in de kür.

Het succesvolle Z-Friezenteam scoorde ook nu weer goed. foto: Doranka Groote
Het suc­ces­volle Z‑Friezenteam scoorde ook nu weer goed.
FOTO: DORANKA GROOTE

Aan de start kwa­men: Mellanie Meijer met Thijs v. O (Fabe x Reitse), Janine Gorter met Wietse H (Fabe x Leffert), Ineke van Dieren met Hielke H (Leffertx Piter), Belinda Sijbesma met Hindrik van Ypey (Beart x Rypke) en dat alles onder lei­ding van Marja Dijkstra.

Uitslag Gronings kam­pi­oen­schap ZZ-licht 2016

rui­ter paard score
1 Zoë Schipper
RV Neta
Venice
v. Cabochon
68.258%
2 Marloes Oosterhof
LR Veendam
Emmerson
v. Jazz
64.942%
3 Janine Bakker
RV ZEO
Vennedy
v. Kennedy
64.938%
gerelateerde berichten
Total
1
Share