archief
contact
+31 6 53239630

KNHS zoekt nieu­we loca­tie en part­ners voor Drents kampioenschap

ASSEN — Het Drents kampi­oen­schap outdoor wordt in 2017 op een nieu­we loca­tie gehou­den. Na tien jaar vinden de vrij­wil­li­gers in De Wijk het tijd om het stok­je over te dragen. Het regio­be­stuur hakt in decem­ber de knoop door. 
Het Drents kampioenschap in 2007, toen voor het eerst in De Wijk. foto: Steven Stegen

Assen | STEGEN.NET

Het Drents kampi­oen­schap outdoor wordt in 2017 op een nieu­we loca­tie gehou­den. Na tien jaar vinden de bestuurs­le­den en vrij­wil­li­gers in De Wijk het tijd het stok­je over te dragen. Het regio­be­stuur hakt in decem­ber de knoop door.
Het Drents kampioenschap in 2007, toen voor het eerst in De Wijk. foto: Steven Stegen
Het Drents kampi­oen­schap in 2007, toen voor het eerst in De Wijk.
FOTO: Steven Stegen

Dat bleek dins­dag­avond bij de druk bezoch­te leden­ver­ga­de­ring van de KNHS regio Drenthe in de Sunrise Stables in Assen. Het Drents kampi­oen­schap was in 2007 voor het eerst in De Wijk, nadat het daar­voor in Emmen werd verre­den. In augus­tus wees nog niets er op dat het de laat­ste keer zou zijn op land­goed Dickninge.

Maar uit een evalu­a­tie en enquê­te onder de leden en vrij­wil­li­gers van de vier orga­ni­se­ren­de vere­ni­gin­gen in De Wijk kwam onlangs naar voren dat ze het tijd vinden voor ande­ren om de orga­ni­sa­tie op zich te nemen. „Al dragen we onze erva­rin­gen en exper­ti­se graag over”, aldus Henk Compagner.

Nieuwe part­ners
Het regio­be­stuur staat nu voor de opga­ve om nieu­we part­ners te vinden om het kampi­oen­schap te orga­ni­se­ren. „We hebben nu twee aanmel­din­gen”, zegt bestuurs­lid Jorinde ter Heide. Voorzitter Klaas Brouwer: „Zeg maar twee en half, want er ligt ook een voor­stel om alleen de dres­suur te orga­ni­se­ren. Ook dat is bespreek­baar. We geven orga­ni­sa­ties tot 1 decem­ber de kans om zich te melden.”

Het is de bedoe­ling om het Drents kampi­oen­schap naar voren te halen. Van ouds­her is het in het twee­de week­end van augus­tus, maar de lande­lij­ke KNHS vindt dat te kort op de Hippiades. In de zaal gingen ook stem­men op om voor het sprin­gen voor een zand­bo­dem te kiezen. Ook die optie ligt open, al zei voor­zit­ter Klaas Brouwer wel een aantal keren een gras­bo­dem toch wel „heel mooi” te vinden.

gerelateerde berichten
Total
50
Share