archief
contact
+31 6 53239630

Teambrons voor para-dres­suur­rui­ters op EK Gothenburg

GOTHENBURG — De Nederlandse para-dres­suur­rui­ters heb­ben team­brons gewon­nen op het Europees kam­pi­oen­schap in Zweden. Het goud ging met over­macht en net als twee jaar gele­den naar Groot-Brittannië, het zil­ver ver­ras­send naar Denemarken. 

blokjeGothenburg | STEGEN.NET | KNHS

De Nederlandse para-dres­suur­rui­ters heb­ben team­brons gewon­nen op het Europees kam­pi­oen­schap in Zweden. Het goud ging met over­macht en net als twee jaar gele­den naar Groot-Brittannië, het zil­ver ver­ras­send naar Denemarken.

Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. en Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. reden mooie sco­res. Maandag was Sanne Voets nog goed voor indi­vi­du­eel goud, nu had Demantur teveel last van span­ning en kreeg de com­bi­na­tie een tegen­val­lend resultaat.

Hoogste team­score Hosmar
Frank Hosmar won gis­te­ren de indi­vi­du­ele proef in Grade V en had van­daag met 73.03% de hoog­ste team­score. „Ik heb heel fijn gere­den, Alphaville was heel relaxed, alleen hele­maal in het begin reed ik een pro­gram­ma­foutje. Op het moment dat ik de volte inzette dacht ik: ‘oh nee, ik moet één let­ter ver­der’. Ik was wat over­ge­con­cen­treerd. Gelukkig raakte ik daar­door niet van slag en kon ik de proef ver­der lek­ker door rijden.“

Ook Nicole was erg tevre­den over haar tweede optre­den in Gothenburg. „M’n zenu­wen zijn weg en de traan­tjes van gis­te­ren die zijn geweest,” zegt ze breed lachend. „Wallace liep echt heel goed, ik heb ner­gens iets laten lig­gen. Ik zat erop en ik stuurde. ‘Wally’ en ik zit­ten in de flow. Hij is zo con­stant, de over­gan­gen waren goed, hij gooide geen een keer zijn hoofd omhoog of iets raars. Dan is het gewoon fijn en har­mo­ni­eus rij­den, dan ben je echt een team met je paard. Zo voelde het van­daag ook.”

Spanning
Als laat­ste star­ter was alle hoop geves­tigd op Sanne Voets. Helaas kreeg de Paralympische kam­pi­oene teveel last van span­ning bij haar paard Demantur. „Het is hier een hele span­nende baan, dat is zeker voor min­der erva­ren paar­den een nadeel. Binnen de ring bouwde de span­ning op en dan moet je er het beste van maken. Dat is bij stuk­ken ook wel gelukt, maar in het galop­ge­deelte kreeg ik fou­ten. Dan geef je het gewoon hele­maal uit han­den. Dit is niet de medaille waar we voor kwa­men, laten we eer­lijk zijn.”

Lotte Krijnsen met Rosenstolz moest in de galo­p­on­der­de­len wat fout­jes incas­se­ren en was van­daag het weg­streep­re­sul­taat. „Voor de vierde keer op rij staat Nederland met het team op het podium op een inter­na­ti­o­naal kam­pi­oen­schap,” rea­geert bonds­coach Joyce Heuitink. „Ditmaal is het brons, in een kam­pi­oen­schap dat voor het eerst ging over slechts een dag. Ik ben heel trots dat we nu de vierde medaille heb­ben bin­nen gesleept op dit kam­pi­oen­schap. Morgen staat voor alle vier de kür op het pro­gramma, dan hopen we weer het niveau te halen van de eer­ste dag!”

 • Uitslag FEI European Team Championship Para Dressage
  1. Groot-Brittannië — 223.776%
  2. Denemarken — 220.351%
  3. Nederland- 216.965%
  Frank Hosmar (Haarle) – Alphaville N.O.P., 73.360% (Grade V)
  Nicole den Dulk (Elen, B.) — Wallace N.O.P., 73.030% (Grade II)
  Sanne Voets (Berghem) – Demantur, 70.575% (Grade IV)
  Lotte Krijnsen (Enschede) – Rosenstolz, 67.825% (Grade IV)
gerelateerde berichten
Total
2
Share