archief
contact
+31 6 53239630

Rink-Jan Dijkstra heeft zin in deel­na­me aan de Wolden Cup

De Knipe | STEGEN.NET De Wolden Cup is terug van wegge­weest. Op 18 mei begint de compe­ti­tie voor 4- en 5‑jarige spring­paar­den tijdens het beken­de concours-hippi­que De Wijk. Na vijf selec­ties is de fina­le van de Wolden Cup op 24 juli op het mooie terrein van het CH De Wolden in Veeningen. 
Rink-Jan Dijkstra met de vierjarige merrie waarmee hij deelneemt aan de Wolden Cup.

De Knipe | STEGEN.NET
De Wolden Cup is terug van wegge­weest. Op 18 mei begint de compe­ti­tie voor 4- en 5‑jarige spring­paar­den tijdens het beken­de concours-hippi­que De Wijk. Na vijf selec­ties is de fina­le van de Wolden Cup op 24 juli op het mooie terrein van het CH De Wolden in Veeningen.

Rink-Jan Dijkstra met de vierjarige merrie waarmee hij deelneemt aan de Wolden Cup.
Rink-Jan Dijkstra met de vier­ja­ri­ge merrie waar­mee hij deel­neemt aan de Wolden Cup.

Bij de Wolden Cup draait het om jonge spring­paar­den. Zo’n 150 paar­den komen in de compe­ti­tie in actie. Ze sprin­gen een eenvou­dig parcours en worden beoor­deeld door een deskun­di­ge jury. De beken­de spring­rui­ter Freek van der Laan treedt op als hoofd­ju­ry gedu­ren­de de hele compe­ti­tie. Bij de eerste wedstrijd in De Wijk heeft hij paar­den­han­de­laar Jannes Klock aan zijn zijde.

„De jury­le­den beoor­de­len de manier van sprin­gen en de manier waar­op het paard wordt gere­den, waar­bij het sprin­gen dubbel telt”, legt Alice Hendriks van de orga­ni­sa­tie uit. “De jury zal ook zo veel moge­lijk feed­back geven rich­ting de deel­ne­mer en het publiek. Het doel van de compe­ti­tie is om de paar­den en de ruiters gedu­ren­de de reeks wedstrij­den te laten groeien.”

‘Zin in’
Springruiter Rink-Jan Dijkstra kijkt uit naar de Wolden Cup. De 21-jari­ge ruiter uit het Friese De Knipe komt aan de start met een 4‑jarige merrie, een doch­ter van de hengst Harley VDL uit een moeder van Goodtimes. „Twee jaar gele­den heb ik ook meege­daan. Ik heb er echt zin in, want de Wolden Cup is echt een hele leuke manier om jonge paar­den dingen te leren. Ze komen op verschil­len­de loca­ties en doen veel indruk­ken op.”

Dijkstra is nu twee jaar volle­dig bezig met de paar­den­sport. „Tot m’n zestien­de stond voet­bal op de eerste plaats, maar ik merk­te toen wel dat ik een keuze moest maken. Het werd de paar­den­sport. Ja, ik ben behoor­lijk fana­tiek, maar het belang van het paard staat bij mij altijd voor­op. Zeker in de handel weet je dat het heel belang­rijk is om een paard in alle rust gede­gen op te leiden.”

Rink-Jan Dijkstra kreeg een ticket voor deel­na­me aan de Wolden Cup nadat hij met zijn vosmer­rie de Morrenhof compe­ti­tie wist te winnen. „De merrie is nog maar een half jaar onder het zadel, het is echt gewel­dig hoe ze het oppakt. Ik denk dat dit het beste jonge paard is dat ik ooit heb mogen rijden”, aldusd Dijkstra, die ook in het 1.40 uitkomt met Sanchez. “Ik heb met Sanchez ook al een aantal inter­na­ti­o­na­le wedstrij­den mogen rijden, zoals Indoor Groningen en het CH De Wolden. Ik hoop dat we verder door kunnen groeien.”

Selecties
De eerste wedstrijd van de Wolden Cup is op 18 mei tijdens het CH De Wijk. De jonge paar­den komen daar in de grote hoof­dring in actie. De volgen­de selec­ties zijn op 1 juni in Wezep, op 8 juni in Staphorst, op 22 juni in Nieuwleusen en op 6 juli in Grolloo. De grote fina­le is op 24 juli in Veeningen.

gerelateerde berichten
Total
14
Share