KNHS doet prijsuitreiking te paard in de ban

KNHS doet prijsuitreiking te paard in de ban

17 februari 2019 11:29 Uit

Door Steven Stegen
 
Leestijd: 5 minuten

I hurried into Testprepwell the local 300-135 exam dumps department store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and 300-135 exam dumps grumbled2 to myself. I would be in here forever and I 300-135 dumps just 300-135 exam dumps had so much to 300-135 practice test do. Chirsmas was beginning 300-135 exam dumps to become such a drag. I CCNA Security 210-260 Dumps kinda wished 300-135 dumps that I could just sleep through Chirsmas. But 300-135 practice test I hurried the 300-101 VCE best I could through all the people to the toy department. Once again 300-135 exam dumps I Learnguidepdf 300-135 pdf kind of mumbled3 300-135 practice test to myself 300-135 pdf at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found 300-135 dumps myself in the doll aisle5. Out of the 300-101 VCE corner of my eye I saw a little boy about 300-135 practice test 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair 300-135 practice test and CCNA Security 210-260 Dumps he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at 300-135 dumps the Learnguidepdf CCNA Security 210-260 Dumps little Learnguidepdf boy 300-135 exam dumps and wondered who the doll was for. I 300-135 practice test watched him turn to a woman and 300-135 pdf he called his 300-135 practice test Learnguidepdf aunt by Testprepwell name 300-135 dumps 300-101 VCE and said, “Are you sure Learnguidepdf I don’t have enough money?” She replied Testprepwell a 300-135 pdf bit impatiently, “You know that you 300-135 practice test don’t have enough money for it.” The 300-135 practice test aunt told the little boy not to 300-135 pdf 300-135 exam dumps go anywhere that she had 300-135 exam dumps to go and get 300-135 exam dumps CCNA Security 210-260 Dumps some other things and would be back in a 300-135 dumps few 300-135 pdf minutes. And then she Learnguidepdf 300-135 exam dumps left the aisle. The boy continued to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe 300-135 practice test Santa was going to bring it 300-101 VCE . Testprepwell He said, “No, Santa can’t go where my sister is…. I have 300-135 exam dumps to give the doll to my Mama to 300-135 practice test take to her. “I asked him 300-135 pdf where his siter CCNA Security 210-260 Dumps was. He looked at me with the saddest eyes and said, “She was gone to be with Jesus. My Daddy says that Mamma is going to 300-101 VCE have to go be with her.” My heart 300-101 VCE nearly 300-101 VCE stopped beating. Then the boy looked at 300-135 exam dumps me again and said, “I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told 300-135 practice test CCNA Security 210-260 Dumps him to tell her to wait till I got CCNA Security 210-260 Dumps back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out some Testprepwell picture he’d had taken at 300-135 practice test the front of the store. He said, “I want my Mama to 300-135 pdf take 300-101 VCE this with her so the dosen’t ever forget me. I love 300-135 dumps Learnguidepdf my Mama so very much 300-135 exam dumps and I wish 300-101 VCE she 300-135 dumps dind not have to 300-101 VCE leave 300-135 exam dumps me.But Daddy says she will need CCNA Security 210-260 Dumps to be with my sister.” I saw that the little boy had lowered his head and 300-135 practice test had grown so qiuet. While he was not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked Testprepwell the little boy, “Shall we CCNA Security 210-260 Dumps count that miney one Learnguidepdf more time?” He grew 300-135 pdf excited and said, “Yes,I just know it has to 300-135 exam dumps be enough.” So 300-101 VCE I slipped my CCNA Security 210-260 Dumps money in with his and 300-135 dumps we began to 300-135 dumps count 300-135 dumps it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you Testprepwell Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, “I just Testprepwell asked Jesus to give 300-135 exam dumps me enough money CCNA Security 210-260 Dumps to buy this doll so Testprepwell Learnguidepdf Mama can take it with her to give my sister. And CCNA Security 210-260 Dumps he heard my prayer. I wanted 300-101 VCE to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t 300-135 pdf ask 300-135 dumps him, but he gave 300-101 VCE me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and 300-135 pdf I wheeled my cart away. I could CCNA Security 210-260 Dumps not 300-135 pdf keep from thinking about the little boy as I finished CCNA Security 210-260 Dumps my Testprepwell shoppong in a ttally different spirit than when I had started. And 300-135 pdf I 300-135 pdf kept remembering 300-101 VCE a story I had seen in the Learnguidepdf newspaper 300-135 practice test several days Learnguidepdf earlier CCNA Security 210-260 Dumps about 300-135 dumps a drunk driver hitting Testprepwell a car Learnguidepdf 300-135 practice test and killing7 300-135 dumps Learnguidepdf a little girl and the Mother was in serious condition. The family was deciding on whether to 300-135 pdf remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the Testprepwell Testprepwell life support and the young woman had died. I could not 300-135 dumps 300-135 dumps 300-101 VCE forget the little CCNA Security 210-260 Dumps boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, Testprepwell I could 300-135 pdf Testprepwell Learnguidepdf not help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the Testprepwell picture of the little boy in the store. I left there Learnguidepdf in tears, Learnguidepdf thier life changed forever. The love that little boy had for his little 300-101 VCE sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

🔴 Ermelo
Is de prijsuitreiking te paard een traditie om te koesteren? Of is het een gevaarlijke overblijfsel uit een tijd dat we het met veiligheid minder nauw namen? Hoe dan ook, de KNHS schaft de huldiging te paard af bij het komend indoor kampioenschap dressuur. Intussen is er ook een petitie waarin juist wordt opgeroepen de prijsuitreiking te handhaven.

ereronde huldiging
Floor Vos en Linda Kouwenhoven bijna in de knoop tijdens een ereronde.
📸 Steven Stegen

Voor de KNHS is het wel duidelijk: de organisatie heeft het wel gehad met de risicovolle prijsuitreikingen te paard. De organisatie schrijft: ,,Tijdens alle KNHS Indoorkampioenschappen dressuur 2019 worden de kampioenen gehuldigd zonder dat het paard of de pony hierbij aanwezig is in de piste. Dit op verzoek vanaf meerdere fronten. De afgelopen jaren leverde de prijsuitreikingen meermaals stressvolle en spannende situaties op en bovendien moeten de paarden en pony’s soms heel lang wachten en weer speciaal worden opgezadeld. De winnende ruiters worden uiteraard nog wel uitgebreid en feestelijk gehuldigd tijdens de prijsuitreikingen. Bij het springen volgt de prijsuitreiking wel direct na de barrage te paard.”

We kennen allemaal wel die luidruchtige huldigingen, waarbij in de ereronde de controle ver te zoeken is en het allemaal maar net goed afloopt. Dat het publiek zich tegenwoordig luidruchtiger roert dan vroeger, dat zou goed kunnen. En misschien zijn onze paarden (en pony’s) ook wel gevoeliger dan tien, twintig jaar geleden.

Vraag is wel: waarom de huldiging te paard wel afschaffen bij de dressuur en niet bij het springen?

Wat vind jij? Een goede stap dat de prijsuitreiking te paard z’n langste tijd heeft gehad? Of juist vasthouden aan deze traditie?

Inmiddels is er een petitie online gezet met de oproep de huldiging te paard te handhaven. Je kunt hem hier tekenen.

🐴 Paardensportnoord