archief
contact
+31 6 53239630

Fleur Holleman KNHS-kam­pi­oen pony’s

🔴 ERMELO Fleur Holleman uit Huissen won bij het KNHS-kam­pi­oen­schap voor pony’s klasse ZZ de titel. Noordelijk suc­ces was er ook: Annelin Pot werd reser­ve­kam­pi­oen B cat C. en Robin Windstra werd hier derde. Aisha Smit (Staphorst) werd kam­pi­oen M D/E. Ook Lotte van der Kaaij (tweede in M‑C) en Amber Krul (derde in M‑C) vie­len in de prijzen. 

🔴 Ermelo
Fleur Holleman uit Huissen won bij het KNHS-kam­pi­oen­schap voor pony’s klasse ZZ de titel. Noordelijk suc­ces was er ook: Annelin Pot werd reser­ve­kam­pi­oen B cat C. en Robin Windstra werd hier derde. Aisha Smit (Staphorst) werd kam­pi­oen M D/E. Ook Lotte van der Kaaij (tweede in M‑C) en Amber Krul (derde in M‑C) vie­len in de prijzen.

In de laat­ste en zwaar­ste spring­ru­briek van het KNHS-kam­pi­oen­schap voor de pony’s, wis­ten zes com­bi­na­ties de bar­rage te berei­ken nadat ze twee fout­loze man­ches had­den gere­den. In dit ZZ kam­pi­oen­schap ging de winst na een uit­ge­kiende bar­rage rit naar Fleur Holleman met Venery Dew-Drop. 

Het zil­ver ging naar Marinka Keus die er bewust voor koos om op een fout­loze ronde te mik­ken en niet heel hard te rij­den. De erva­ren Pam Nieuwenhuis rea­li­seerde de snel­ste tijd in de bar­rage, maar moest dit beko­pen met een spring­fout van haar Seraja waar­mee ze derde werd. „In de eer­ste man­che had ik nog wat kleine fout­jes, die ik geluk­kig wel op kon los­sen. Over de tweede man­che en de bar­rage was ik heel tevre­den”, ver­telt de 15-jarige kampioene. 

In het Z waren na deze twee omlo­pen zes com­bi­na­ties nog steeds fout­loos en daar­mee geplaatst voor de bar­rage. In die bar­rage was het de 14-jarige Babette Haanschoten met Kensington die fout­loos de snel­ste tijd op de klok­ken bracht en daar­mee kam­pi­oen werd. 

Reservetitel Yfke Priem

In het Z cat. C was Sara van den Hout (Oost West en Middelbeers) met haar pony Yros de enige fout­loze en dus de kam­pi­oene. De Friese ama­zone Yfke Priem (Franeker) pakte de reser­ve­ti­tel. Met Hentel kreeg ze een spring­fout, maar reed ze wel lek­ker snel rond. 

Ook in het M‑springen voor D/E pony’s wis­ten weer veel com­bi­na­ties de bar­rage te berei­ken met als gevolg razend­snelle rit­ten. Het goud ging naar de 16-jarige Aisha Smit (Staphorst) met De Leijen’s Kim. „Ik ben echt heel blij. Ze is best heet en niet zo heel mak­ke­lijk. Een paar maan­den gele­den waren we ook wat min­der in vorm, maar nu ging het heel fijn.”

Het M‑C kwam op naam van Lex Gijsen en bracht zil­ver voor Lotte van der Kaaij (Franeker) en haar pony Sjakkalakka MH. In het L‑DE was er een mooie derde plaats voor Lisanne Stroeve (Slagharen) met Reigershoeve Dirk. 

In de klasse B, waarin de rij­stijl werd beoor­deeld door bonds­coach Edwin Hoogenraat, was er Noordelijk suc­ces voor Annelin Pot. De ama­zone uit Gasselte werd reser­ve­kam­pi­oen in de cate­go­rie C metCoco, waar­mee ze 80 pun­ten kreeg voor rijstijl.

Annelin Pot leeft voor haar pony Coco

De 12-jarige Annelin Pot, die reser­ve­kam­pi­oen klasse B cat. C werd, leeft voor haar pony Coco. De pony werd twee jaar gele­den gekocht en had alleen dres­suur gelopen. 

De fami­lie dook eens in de afstam­ming van Coco en ont­dekte dat deze 9‑jarige New Forest pony een goede vader te heb­ben, die in Zweden inter­na­ti­o­naal sprong. Annelin richtte zich met hulp van haar moe­der Anda Pot vanaf toen meer op het sprin­gen en door veel te trai­nen kwa­men de suc­ces­sen al snel. „Ze leeft echt voor haar pony”, ver­telt haar moeder.

In 2018 werd Annelin met Coco twee keer reser­ve­kam­pi­oen en begin dit jaar volgde de Drentse titel in Beilen, wat goed was voor het start­be­wijs op het KNHS-kam­pi­oen­schap in Ermelo. 

Bij de eer­ste ronde op het kam­pi­oen­schap had Annelin toch wel een beetje last van zenu­wen, maar Coco redde haar en ze ble­ven fout­loos. De ronde was min­der vloei­end dan nor­maal, maar bonds­coach en jury­lid Edwin Hoogenraat gaf toch nog 73 pun­ten voor de mooie natuur­lijke hou­ding en zit.

In de bar­rage her­pakte Annelin zich heel knap en reed ze voor wat ze waard is. Ook nu bleef ze fout­loos en voor de manier van rij­den kreeg ze nu 80 pun­ten, goed voor zil­ver. Moeder Anda is ont­zet­tend trots. „Ze heeft dit echt ver­diend! Ze zit niet in een belof­ten­plan, heeft geen dure pony of dure les­sen, maar heeft het alle­maal zelf gedaan, gewoon door er heel veel tijd en liefde in te steken.”

Bron: Stegen.net
📸 Arjen Schilperoord

🔴 Stegen.net | Knhs

Belangrijkste uit­sla­gen

Klasse ZZ cat. D/E
Goud Fleur Holleman (Huissen) — Venery Dew-Drop, 0/0/0/34.91 sec
Zilver Marinka Keus (Ermelo) — MIK’ De Roodwilligen Duke, 0/0/0/42.45 sec
Brons Pam Nieuwenhuis (Westervoort) — Seraja, 0/0/4/33.22 sec

Klasse Z cat. D/E
Goud Babette Haanschoten (Scherpenzeel) — Kensington, 0/0/0/34.50 sec
Zilver Logan Fiechter (Gilze) — Minerva For Play, 0/0/0/34.84 sec
Brons Mart IJland (Denekamp) — Invisible “E” van het Juxschot, 0/0/0/35.11 sec

Klasse Z cat. C
Goud Sara van den Hout (Oost West en Middelbeers) — Yros, 0/029.46 sec
Zilver Yfke Priem (Franeker) — Hentel, 0/4/28.64 sec
Brons Meredith Baan (Lunteren) — Te Amo, 0/4/29.45 sec

Klasse M cat. D/E Harry’s Horse prijs
Goud Aisha Smit (Staphorst) — De Leijen’s Kim, 0/0/28.15 sec
Zilver Chantal Nijhof (Neede) — Elshofs Emma, 0/0/29.02 sec
Brons Britt Driessen (Beesel) — Denzel, 0/0/29.23 sec

Klasse M cat. C Hartog prijs
Goud Lex Gijsen (Pey) — Hopstein Diamond, 0/0/27.90 sec
Zilver Lotte van der Kaaij (Franeker) — Sjakkalakka MH, 0/0/28.25 sec
Brons Amber Krul (Staphorst) — Spartacus, 0/0/29.44 sec

gerelateerde berichten
Total
16
Share