archief
contact
+31 6 53239630

Coronavirus maakt einde aan Indoor Tolbert en legt paar­den­sport stil

📌 TOLBERT — Indoor Tolbert zit er na slechts één dag al weer op. Vanwege het coro­na­vi­rus wordt het eve­ne­ment beëin­digd. De lopende dres­suur­ru­briek wordt nog afgewerkt. 

📌 Tolbert
📝 STEGEN.NET

Indoor Tolbert zit er na slechts één dag al weer op. Vanwege het coro­na­vi­rus wordt het eve­ne­ment beëin­digd. De lopende dres­suur­ru­briek wordt nog afgewerkt.

Groningen bleef lang gevrij­waard van het coro­na­vi­rus, maar inmid­dels zijn ook in deze pro­vin­cie de eer­ste besmet­tin­gen vast­ge­steld. Donderdagmiddag besloot het kabi­net om eve­ne­men­ten waar meer dan hon­derd men­sen op af komen te verbieden.

Verslagenheid en teleur­stel­ling bij voor­zit­ter Johan Breider en bestuurs­lid Derk Scheper.
📸 Steven Stegen

Voor de orga­ni­sa­tie van Indoor Tolbert rest er dan ook niets anders dan het eve­ne­ment af te bla­zen. „We heb­ben nog over­leg gehad met de KNHS, maar er zit niks anders op. Met pijn in het hart moe­ten we dit besluit nemen”, zegt Helen de Koning namens Indoor Tolbert.

In 2001 kon Indoor Tolbert ook niet door­gaan, toen van­wege het MKZ-virus. „De situ­a­tie was toen wel anders, toen wis­ten we het vooraf. Nu was alles al opge­bouwd en moet je tij­dens het eve­ne­ment dit moei­lijke, maar onver­mij­de­lijke besluit nemen”, rea­geert Louwe Mulder, de eige­naar van de HJC-manege en tevens bestuurs­lid van Indoor Tolbert.

Dat de lopende dres­suur­ru­briek nog wel wordt afge­rond is omdat na een check blijkt dat er niet meer dan hon­derd men­sen aan­we­zig zijn in de HJC-manege. Het is niet aan­ne­me­lijk dat Indoor Tolbert op korte ter­mijn nog wel kan plaats­vin­den, ook omdat het indoor­sei­zoen op het eind loopt. „Het is heel jam­mer, maar dit is denk ik het enige juiste besluit”, zegt een teleur­ge­stelde Louwe Mulder van de HJC-manege.

Indoor Brabant

Niet alleen Indoor Tolbert is getrof­fen. Ook Indoor Brabant gaat niet door. Dat geldt ook voor de men­wed­strijd in Exloo, die gepland stond van 26 tot en met 29 maart. De sport­bon­den in Nederland vol­gen het advies van sport­koe­pel NOC*NSF om tot eind maart alle eve­ne­men­ten in Nederland te schrappen.

gerelateerde berichten
Total
116
Share