archief
contact
+31 6 53239630

Twentse rui­ters begin­nen sterk op Dutch Youngster Festival

📌 WIERDEN — Thijmen Vos was don­der­dag de trotse win­naar bij de Children bij Dutch Youngster Festival. Ook Elike Morsink pres­teerde sterk. 

📌 Wierden
📝 STEGEN.NET | Persbericht
📸 Digishots 

De eer­ste dag van het Dutch Youngster Festival (DYF) in Wierden leverde don­der­dag drie Nederlandse zeges op. Twee daar­van waren van Twentse makelij.

Elike Morsink won in de och­tend­uren de rubriek over 1,40 meter voor de Small Tour om de BS Horsecare Prijs bij de young riders. Thijmen Vos reed bij de Children in de Big Tour naar een over­win­ning in zijn eigen woon­plaats in de proef over 1,30 meter.

De Limburgse Joyce Wolters tekende voor een mooi Nederlands slot­ak­koord door bij de pony­rui­ters in de Big Tour over 1,30 meter om de Rosink Dranken Prijs de snel­ste fout­loze rit af te leveren.

‘Het ging mooi, gemak­ke­lijk en snel’
Thijmen Vos

„Het ging mooi, gemak­ke­lijk en snel”, vatte Thijmen Vos zijn fraaie optre­den bij de Children samen. Met de veer­tien­ja­rige bruine ruin Calgary 56 (v. Carinjo x Cassini I) had hij de teleur­stel­lende laat­ste dag van het NK prima ver­werkt. „Als je me vraagt of ik lie­ver een medaille in Kronenberg had gewon­nen of van­daag hier, dan had ik voor het eer­ste geko­zen. Maar dat is niet gelukt, omdat ik net iets te lang­zaam was en twee keer een pech­fout had in de beslis­sende man­ches. Vandaag was voor mij meer een voor­be­rei­ding op de lan­den­wed­strijd, waar­aan ik zon­dag hoop mee te doen. In de tweede fase wilde ik vlot rij­den en dat ging snel­ler dan ik had ver­wacht. Ik kon overal strak langs. Calgary is van nature snel, springt goed en is heel voor­zich­tig. Eigenlijk hoef ik nooit bang te zijn dat ik een fout maak met hem.”

In de voetsporen

De veer­tien­ja­rige leer­ling van de derde klas havo van Loot-school Het Noordik in Almelo hoopt in de voet­spo­ren te tre­den van zijn ouders Robert Vos en Annet Willems, bei­den volop actief in de paar­den­sport. Niet ver­ras­send: „Ze zijn mijn coa­ches. Ze hel­pen me als ik een par­cours loop en leg­gen me na afloop uit wat ik beter had kun­nen doen. Ik hoop zo hoog moge­lijk in de top­sport terecht te komen. Lukt dat niet, dan wordt het de handel.”

Elike Morsink — Dakina II bij Dutch Youngster Festival 2020 © DigiShots

Voorlopig heeft hij nog een weg te gaan. Om te begin­nen vrij­dag met de Grote Prijs bij de child­ren. Dan start hij, vrij­wel zeker met Calgary uit­ver­ko­zen in de lan­den­ploeg voor zon­dag, zijn andere troef Theo 149. Met de elf­ja­rige don­ker­bruine ruin (v. Tangelo van de Zuuthoeve ein­digde hij don­der­dag in de lichte tour als tiende.

„Het is altijd leuk om in eigen regio te win­nen”, vond een breed lachende Elike Morsink na afloop van de rubriek over om de BS Horsecare Prijs over 1,40 meter voor de Small Tour bij de young riders. „We komen natuur­lijk gere­geld in Wierden en dicht bij huis eer­ste wor­den, dat vind ik ook wel iets heb­ben. Het liep wel fijn van­daag, het was een mooi par­cours om in het ritme te komen. Ik heb gepro­beerd de korte lij­nen te zoe­ken en dat is mooi gelukt.”

Het afge­lo­pen week­end nam ze net als streek­ge­noot Thijmen Vos deel aan het NK. Ze werd negende. „Daar ging ik niet naar toe om mee te doen om de medail­les. Ik ben nog niet echt in het ritme bij de young riders en het is toch een graadje hoger dan de juni­o­ren. Ik was rede­lijk tevre­den, al had ik in het laat­ste par­cours op wat meer gehoopt.”

Met haar twaalf­ja­rige bruine mer­rie Dakina II (v. Indoctro) legde de negen­tien­ja­rige ama­zone de com­plete con­cur­ren­tie haar wil op. Onder hen haar een jaar oudere zus Claudia met den acht­ja­rige vos­mer­rie Cekina Z, die vierde werd. „Ik heb bewust met haar voor de lichte tour geko­zen, omdat ik haar een beetje wilde spa­ren voor de Grote Prijs van vrij­dag. Ik ben echt dol op dat paard. Ze heeft een fan­tas­ti­sche instel­ling en als ze voor je rijdt, merk je dat ze dat ook voelt.”

Jonge paar­den

De twee­de­jaars stu­dente bio­me­di­sche tech­no­lo­gie aan de Universiteit Twente kijkt per dag wat de sport haar brengt. „Dan zien we wel waar het schip strandt”, klinkt het nuch­ter. „Ik vind het ook leuk om bezig te zijn met jonge paar­den. Maar mijn zus­sen Veronique en Claudia en ik heb­ben alle drie wel de instel­ling dat als we iets doen het ook goed wil­len doen.” Ze hoopt het zowel in de Grote Prijs en de lan­den­wed­strijd in Wierden nog een keer te mogen bewijzen.

De tri­lo­gie van Nederlandse zeges werd op het eind van dag gecom­ple­teerd door Joyce Wolters en haar veer­tien jaar oude vos­ruin Karl van Orchid’s (v. Kanshebber) in de Big Tour bij de pony’s. Met Myla van Andel en haar acht­ja­rige vos­mer­rie Uriel (v. Matchello)bleef ook de tweede prijs in eigen land.

Het Dutch Youngster Festival kent vrij­dag vijf rubrie­ken. In drie daar­van gaat het om de Grote Prijs: bij ach­ter­een­vol­gens de child­ren, de pony­rui­ters en de young riders.


gerelateerde berichten
Total
2
Share