archief
contact
+31 6 53239630

Jumping de Achterhoek gaat in aange­pas­te vorm door

📌 VRAGENDER — In tegen­stel­ling tot talrij­ke publiek­seve­ne­men­ten tijdens het indoor­sei­zoen blijft Jumping de Achterhoek op de kalen­der staan. Paardensportcentrum Lichtenvoorde komt echter wel met een alter­na­tie­ve invul­ling voor de ruiters en bezoekers. 
Thiago Ribas da Costa en Kinky van t Heike bij Jumping de Achterhoek

📌 Vragender
📝 STEGEN.NET | Persbericht
📸 Jumping De Achterhoek | Digishots 

In tegen­stel­ling tot talrij­ke publiek­seve­ne­men­ten tijdens het indoor­sei­zoen blijft Jumping de Achterhoek op de kalen­der staan. Paardensportcentrum Lichtenvoorde komt echter wel met een alter­na­tie­ve invul­ling voor de ruiters en bezoekers.

In de week van 2 tot en met 6 decem­ber wordt in Vragender een groot nati­o­naal paar­den­sport­eve­ne­ment geor­ga­ni­seerd in de beken­de kerst­sfeer van Jumping de Achterhoek.

„We hebben lang gespro­ken over de invul­ling van Jumping de Achterhoek. We kwamen er al snel uit dat het orga­ni­se­ren van een inter­na­ti­o­naal concours voor proble­men zou gaan zorgen”, vertel­len Eric en Nory Morssinkhof, eige­na­ren van Paardensportcentrum Lichtenvoorde. „Met honder­den ruiters en grooms in huis, een uitge­breid restau­rant, VIP-loge en tribu­nes zoals we gewend zijn kun je de Corona-maat­re­ge­len niet garan­de­ren. Daarnaast bestaat de kans dat bepaal­de landen dicht­gaan, waar­door ruiters last-minu­te niet kunnen afrei­zen naar Vragender.”

Alternatief

Toch is er een alter­na­tief gevon­den. Tijdens de 7e editie van Jumping de Achterhoek kunnen de ruiters drie dagen op rij op hetzelf­de niveau sprin­gen, alleen is er geen inter­na­ti­o­na­le status aan de rubrie­ken verbon­den. De hoof­d­ru­brie­ken zullen op 1.40/1.45m niveau worden verre­den, met als slot de 1.45m Grote Prijs van de Provincie Gelderland.

„Er is uitvoe­rig over­leg geweest met de provin­cie en de gemeen­te en zij blij­ven – ook in deze Corona tijd – achter Jumping de Achterhoek staan. Er is geen restau­rant langs de ring en de feest­avon­den gaan niet door, maar we mogen wel sport en diver­se side-events aanbie­den. Ruiters kunnen hun paar­den boven­dien in stal­ten­ten laten verblijven.”

Het team van Jumping de Achterhoek buigt zich nu over het program­ma, waar­bij ook ruim­te zal zijn voor talen­t­ont­wik­ke­ling, ruiters met een handi­cap, een onder­ne­mer­s­mee­ting en de jaar­lijk­se fina­les om de Achterhoek Anemone Horse Trucks Bokaal voor pony­rui­ters. Ook de fina­les van de gere­nom­meer­de GMB jonge-paar­den­com­pe­ti­ties vinden in deze week plaats.

„We gaan er alles aan doen om de uitstra­ling van Jumping de Achterhoek te waar­bor­gen, zodat deel­ne­mers, bezoe­kers en mede­wer­kers weer goede herin­ne­rin­gen aan dit evene­ment kunnen opha­len”, vertelt Morssinkhof. Meer infor­ma­tie over het program­ma en het prij­zen­geld volgt zodra dit bekend is. De parcours­bou­wer blijft de inter­na­ti­o­naal gere­nom­meer­de Louis Konickx.

gerelateerde berichten
Total
0
Share