archief
contact
+31 6 53239630

Jeroen Dubbeldam pakte Grote Prijs van Gelderland

DE STEEG — Jeroen Dubbeldam heeft zon­dag tij­dens Outdoor Gelderland de Grote Prijs gewon­nen. De rui­ter uit Weerselo deed dat met BMC Van Grunsven Whipser, waar­mee hij onlangs al Nederlands kam­pi­oen werd. Ook met Dubbeldam’s lang gebles­seerde top­per Up and Down gaat het weer de goede kant op. „Meerdaagse wed­strij­den vra­gen nog te veel van ‘m, maar hij klau­tert weer op.”

Dubbeldam heeft de opgaande lijn dui­de­lijk te pak­ken. Die begon sinds hij een half jaar gele­den de beschik­king kreeg over twee paar­den uit de stal van de broers van dres­suur­ama­zone Anky van Grunsven. Recentelijk won hij ook nog eens de GP van Eindhoven, met Van Grunsvens Simon.

In de bar­rage met acht deel­ne­mers op land­goed Middachten ein­dig­den twee land­ge­no­ten van de win­naar op de gedeelde tweede plaats. Dat waren Mareille Schröder met Pino en Mathijs van Asten met VDL Groep Castella.

Sinds Outdoor Gelderland in 2005 zijn pri­meur beleefde was altijd een Nederlander de sterk­ste. Dubbeldam won eer­der in 2006, met Nassau. De andere win­naars waren Gerco en Ben Schröder en Leon Thijssen, die vorig sei­zoen suc­ces­vol was.

Dubbeldam heeft in 2008 een tegen­val­lend sei­zoen gekend, met bles­su­res voor hem­zelf en zijn top­paard Up and Down. Het kostte hem deel­name aan de Olympisch Spelen. Die tij­den lig­gen ach­ter hem. „Als het loopt dan loopt het”, zei hij. „Ik heb een paar fijne jonge paar­den. Ik kon deze opste­kers wel gebruiken.”

Wat de komende maan­den hem gaan bren­gen wist Dubbeldam nog niet. „In de iet­wat lagere wed­strij­den heb­ben deze twee paar­den al heel wat kilo­me­ters in de benen. Op het hoog­ste niveau is alles nog wat nieuw. We leren elkaar met de dag beter ken­nen, maar de oplei­ding is nog niet vol­tooid. Ik kijk nog een beetje van wed­strijd tot wedstrijd.”

Frappant was dat Mareille Schröder, geen fami­lie van de drie sprin­gende broers Schröder maar wel ook afkom­stig uit Twente, tot op de hon­derd­ste van een seconde gelijk ein­digde met Van Asten. Dat ter­wijl de ama­zone het rela­tief rus­tig aan wilde doen.

„Ik heb Pino nu vier keer in het bui­ten­sei­zoen gestart en steeds had ik in de bar­rage een pech­foutje. Dat wilde ik zien te voor­ko­men. Daarom dacht ik, laat ik het een beetje rus­tig aan doen. Gezien de tijd is dat niet hele­maal gelukt, de fout is geluk­kig wel uit­ge­ble­ven”, aldus de ama­zone die in Gees een han­dels­stal heeft samen met haar vriend Daan van Geel.

NHP | KNHS
gerelateerde berichten
Total
0
Share