archief
contact
+31 6 53239630

Jeroen Dubbeldam wint met Utascha SFN Grote Prijs van Gelderland

PAPENDAL — Jeroen Dubbeldam heeft met Utascha SFN de finale van Outdoor Gelderland gewon­nen. De com­bi­na­tie uit Weerselo zege­vierde in de Grote Prijs. Twee keer eer­der won Dubbeldam het eve­ne­ment, in 2009 was het raak met BMC Van Grunsven Whisper, in 2006 met Nassau. 
Jeroen Dubbeldam Utascha SFN Outdoor Gelderland

Jeroen Dubbeldam heeft zon­dag op Papendal de Grote Prijs van de Provincie Gelderland gewon­nen. De olym­pisch kam­pi­oen van 2000 behaalde het suc­ces met zijn paard Utascha SFN. In de bar­rage was Dubbeldam niet alleen fout­loos, maar was hij ook bedui­dend snel­ler dan de andere com­bi­na­ties die dat ook waren.

Jeroen Dubbeldam Utascha SFN Outdoor Gelderland
Jeroen Dubbeldam met BMC Utascha SFN. ©Jacob Melissen

Dubbeldam, die met zijn suc­ces 15.000 euro ver­diende, zag de Egyptenaar Nayel Nassar (Lordan) tweede wor­den, vóór de Limburger Michel Hendrix met Wait and See. Met de vierde plaats voor Bart Bles (Lord Sandro) ein­dig­den drie Nederlanders bij de top vier. Het was voor Jeroen Dubbeldam de derde keer dat hij het hoofd­num­mer van Outdoor Gelderland wist te win­nen. In 2009 was het raak met BMC Van Grunsven Whisper, in 2006 met Nassau.

In de bar­rage, met acht deel­ne­mers, reed Dubbeldam een mes­scherp par­cours, maar dacht toch toen hij de piste ver­liet in de aller­laat­ste lijn de wed­strijd te heb­ben weg­ge­ge­ven. „Toen ik de piste bin­nen­reed om mijn bar­ra­ge­rit te gaan rij­den heb ik getracht mijn rit te visu­a­li­se­ren. Het gaat vaak om tien­den van secon­den en dan moet je op voor­hand weten waar je tijd kunt win­nen door een tem­po­ver­snel­ling te plaat­sen of door ergens min­der meters te rij­den. Zo weet ik dat ik Utascha heel kort voor de dub­bel steil­sprong kon plaat­sen, want daar heeft ze geen pro­ble­men mee. In de eer­ste en laat­ste lijn heb ik een galop­sprong meer gemaakt dan de con­cur­ren­tie. Die ene galop­sprong meer was beide malen nood­za­ke­lijk, omdat de galop­sprong van Utascha niet echt groot genoemd mag wor­den. De Braziliaan Alvaro de Miranda, die in beide lij­nen een galop­sprong min­der maakte, was met AD Uutje dan ook iets snel­ler dan ik, maar hij noteerde een fout.”

Geweldige ver­ras­sing

Voor de 23-jarige Egyptenaar Nayel Nassar kwam deze tweede plaats met Lordan als een gewel­dige ver­ras­sing. „Ik heb de Egyptische nati­o­na­li­teit, ben opge­groeid in Koeweit en woon tegen­woor­dig in Californië. Sinds een paar maan­den ver­blijf ik nu op stal bij Piet Raijmakers (Asten) en train daar. Mijn doel is om me te plaat­sen voor de WEG in 2014. Dat ik ver­rast ben met deze tweede plaats komt ook door het feit dat mijn paard pas negen jaar is en dit was onze eer­ste drie ster­ren wed­strijd waarin we in een Grote Prijs van start zijn gegaan”, aldus Nassar.

Tim Hendrix was ook dik tevre­den met zijn derde plek met Wait and See. „Vlak voor de Nederlandse kam­pi­oen­schap­pen kreeg Wait and See last van een hoef­zweer, waar­door we de titel­strijd aan onze neus voor­bij moesten laten gaan. Daarvoor en daarna heb­ben we een aan­tal leuke suc­ces­sen geboekt in Grote Prijzen op twee ster­ren niveau. Daarom ben ik nu heel blij dat ik ook op drie ster­ren niveau voor­aan heb kun­nen mee­rij­den. In de bar­rage heb ik niet alles uit de kast wil­len rij­den, omdat ik in ieder geval fout­loos aan de eind­streep wilde komen. Dat is gelukt en we zijn derde geworden.”

Stralend stond ook Bart Bles, die ver­ras­send derde werd, de media na afloop te woord. „Ik was extra gebrand om een goede pres­ta­tie neer te zet­ten omdat dit con­cours toch een thuis­wed­strijd is. Daarnaast is de eige­naar van dit paard Lord Sandro DDH, Jan van der Kamp, ook één van de belang­rijke spon­so­ren van dit eve­ne­ment en zat op de tri­bune. Dan wil je een goede pres­ta­tie neer­zet­ten en ik ben ver­schrik­ke­lijk blij dat me dat op dit eve­ne­ment is gelukt. Die druk heb ik niet erva­ren als extra druk, maar wel als gezonde wed­strijd­span­ning die me heeft gemotiveerd.”

gerelateerde berichten
Total
0
Share