archief
contact
+31 6 53239630

Springruiters uit­zin­nig na zege in lan­den­wed­strijd CHIO Rotterdam

ROTTERDAM — Na elf jaar zwoe­gen lukte het dan: de Nederlandse spring­rui­ters pak­ten op hun ‘eigen’ CHIO Rotterdam in het Kralingse bos de over­win­ning. En dat deden Harrie Smolders, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Willem Greve overtuigend. 
De winnende Nederlandse springruiters in de landenwedstrijd van het CHIO Rotterdam.

ROTTERDAM | STEGEN.NET | KNHS

Met veel machts­ver­toon heb­ben de Nederlandse spring­rui­ters de FEI Furusiyya Nations Cup bij het CHIO Rotterdam gewon­nen. Met een fout­loos resul­taat ble­ven de Oranje-rui­ters Zwitserland en Duitsland voor.

In de tus­sen­stand van de lan­den­wed­strij­dense­rie neemt Nederland de lei­ding, is zeker van de finale in Barcelona en heeft zich ver­ze­kerd van deel­name aan de com­pe­ti­tie vol­gend jaar. Op de vraag aan Rob Ehrens of de win­nende equipe ook zijn Olympische is, blijft de suc­ce­s­coach stil.

Landenwedstrijd CHIO Rotterdam 2016. De winnende Nederlandse springruiters in de landenwedstrijd van het CHIO Rotterdam.
De win­nende Nederlandse spring­rui­ters in de lan­den­wed­strijd van het CHIO Rotterdam.
FOTO: FEI | ARND BRONKHORST

„Na der­tien jaar zwoe­gen en strij­den is het nu dan ein­de­lijk gelukt’, lacht bonds­coach Rob Ehrens tevre­den. Het was in 2003 dat de Nederlandse spring­rui­ters voor het laatst de lan­den­wed­strijd wis­ten te win­nen in Rotterdam. „Het liep fan­tas­tisch. Ik ben er heel blij mee. Mijn rui­ters waren enorm gemo­ti­veerd. Dat is ook wat een spor­ter moet zijn. Ik weet niet of het komt omdat de Olympische Spelen steeds dich­ter bij komen. Ik zie een heel gezonde riva­li­teit in de groep. Het is nog steeds span­nend wie er in het team komt. Voor ons alle­maal. Ik wil de lan­den­wed­strijd in Falsterbo en die daarna in Aken nog afwach­ten. De Olympische Spelen zijn een keer in de vier jaar. Dan moet ik er van over­tuigd zijn dat ik de juiste beslis­sing neem. Ik wil met een zo sterk moge­lijk team naar Rio de Janeiro gaan. Nu zou ik wel twee teams af kun­nen vaar­di­gen. Zo goed staan we er voor.”

Ehrens maakte na de win­nende wed­strijd zijn teams bekend voor de komende lan­den­wed­strij­den. In Falsterbo (8 juli) rij­den Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder Glocks, Wout Jan van der Schans, Jur Vrieling en Johnny Pals.

Voor Aken heeft Ehrens Willem Greve, Leopold van Asten, Maikel van der Vleuten, Gerco Schröder en Harry Smolders opge­roe­pen. „Maar daar kan nog best wat ver­an­de­ren en van Harry Smolders weten we nog niet zeker met welk paard hij naar Aken gaat.”

Tijdfout Smolders
„Zo wil ik ook wel het weg­streep­re­sul­taat heb­ben”, lacht Harrie Smolders. Zijn tijd­fout met Emerald N.O.P. in de eer­ste omloop telde niet mee voor het team. „Emerald was zo gre­tig de eer­ste ronde. Hij had na Rome geen wed­strij­den meer gelo­pen en daarom moest ik hem iets cor­ri­ge­ren wat tijd kostte. Het was een schoon­heids­foutje. Alle paar­den spron­gen van­daag fantastisch.”

En dat is mis­schien wel een under­sta­te­ment van Smolders, want het was haast magisch zoals de Nederlandse com­bi­na­ties de par­cour­sen sprongen.

Jur Vrieling laat er geen gras over groeien. „Ik denk dat VDL Zirocco Blue N.O.P. en ik de laat­ste twij­fel we heb­ben weg­ge­no­men van­daag. Voor wie die twij­fel nog had. Zirocco voelde van­daag heel goed. Met dat gevoel was ik al naar Rotterdam geko­men. Dit is gewoon een super resultaat.”

„Hoe mooi is dit. Echt kic­ken gewoon”, lacht Willem Greve, die zijn supe­ri­eure fout­loze rit­ten met Carambole N.O.P. tel­ken­male vierde door zijn cap in de lucht te ste­ken en het enthou­si­aste publiek in het Kralingse Bos op te zwepen.

Maikel van der Vleuten hoefde als laat­ste rui­ter voor Nederland niet eens meer te rij­den, omdat de over­win­ning al bin­nen was. „Ik heb nog over­legd met Rob Ehrens of hij wilde dat ik nog startte. Maar hij zei dat hij al genoeg gezien heeft van VDL Groep Verdi N.O.P. In de eer­ste ronde sprong Verdi zo fris.” De altijd nuch­tere Maikel kan ook zijn lach niet onder­druk­ken. „We heb­ben altijd wil­len win­nen in Rottersdam. Mooi dat het dan een keer lukt.”

gerelateerde berichten
Total
1
Share