archief
contact
+31 6 53239630

Remco Been de rapste in span­nende Grote Prijs Indoor Wierden

WIERDEN — Remco Been won zater­dag­avond de Grote Prijs tij­dens Indoor Wierden. Terwijl het leek alsof het niet meer snel­ler kon in deze 1.45m NIJWA Groep Grote Prijs, ont­popte Remco Been zich als de Twentse Max Verstappen en eiste hij met Holland van de Bisschop de over­win­ning op. 
Remco Been en Holland van de Bisschop op weg naar de overwinning in de Grote Prijs Indoor Wierden. foto: Indoor Wierden | Fototrailer

Wierden | STEGEN.NET

Remco Been won zater­dag­avond voor eigen publiek de Grote Prijs tij­dens de 40e edi­tie van Indoor Wierden. Terwijl het leek alsof het niet meer snel­ler kon in deze 1.45m NIJWA Groep Grote Prijs, ont­popte Remco Been zich als de Twentse Max Verstappen en eiste hij met Holland van de Bisschop de over­win­ning op.
Remco Been en Holland van de Bisschop op weg naar de overwinning in de Grote Prijs Indoor Wierden. foto: Indoor Wierden | Fototrailer
Remco Been en Holland van de Bisschop op weg naar de over­win­ning in de Grote Prijs Indoor Wierden.
FOTO: Indoor Wierden | Fototrailer

Indoor Wierden kende een slot­sce­na­rio dat niet mooier geschre­ven had kun­nen wor­den. Het begon zater­dag­avond met een roman­tisch huwe­lijks­aan­zoek van buur­man Gerrit Stam aan Jet Ebeltjes, en het ein­digde met een sen­sa­ti­o­nele bar­rage waarin een hand­vol regi­o­nale hel­den tegen de rest vocht om de hoofd­rol. Een rol die Remco Been op het lijf geschre­ven is.

„Wij gaan van­daag niet meer naar huis!”, glun­dert werk­ge­ver Eric Wiefferink van top tot teen. De han­dels­man, die zijn doch­ters Britt (17) en Jessie (15) in eer­dere rubrie­ken ook al goed zag pres­te­ren, wordt mas­saal gefe­li­ci­teerd. „Nog nooit heeft mijn stal de Grote Prijs van Indoor Wierden gewon­nen. Deze stond op mijn verlanglijstje.”

Zege niet cadeau
Remco Been kreeg de 6.250 euro niet cadeau. In de eer­ste ronde nam hij Holland van de Bisschop (v. Heartbreaker) figuur­lijk onder de arm mee. Pas in de bar­rage begon de eigen­zin­nige hengst van VDL Stud zich te ont­span­nen en deed hij mee in de aan­val die Been opende op de tijd van out­si­der Kevin Beerse uit het Friese Warga op Camelot (v. Harley VDL).

Dat Jelmer Hoekstra, die voor de Limburgse han­dels- en sport­stal van Leon Thijssen rijdt, ‘slechts’ derde zou wor­den was amper te bevat­ten. Hij reed een ogen­schijn­lijk per­fecte bar­ra­ge­rit met Quinoa des Riollets (v. Calvaro), waar­mee hij afge­lo­pen zomer nog de Grote Prijs van CSI Wierden won.

Na CSI3* Hardelot in Frankrijk is dit de tweede Grote Prijs die Remco Been dit jaar met Holland van de Bisschop wint. „We zijn er even tus­sen­uit geweest. Het ging even niet zo goed en toen ik m’n hand brak bij een val van een jong paard, heb­ben we hele­maal een pas op de plaats moe­ten zet­ten. Hij sprong van­avond heel goed. Het is een karak­ter­paard, je moet hem ken­nen, maar hij heeft onge­loof­lijk veel kwaliteit!”

Verdiend
Voor de win­naar niets dan lof uit de mond van Eric Wiefferink. „Wist je dat hij alweer twaalf bij mij in dienst is? Hij kwam als L/M‑ruiter. Door veel te doen heeft hij heel goed leren paard­rij­den. Het is een gru­we­lijk harde wer­ker. Hij is nog niet één dag te laat op stal geko­men. Deze zege in ‘eigen huis’ heeft hij verdiend.”

Meer Twentenaren gin­gen met een hoge klas­se­ring naar huis. Willem Greve werd vierde op de KWPN-hengst Carrera (v. Larino), Bas van der Aa werd vijfde op Cassilia (v. Casall), Wesley Mulder finishte als zevende op Twister de la Pomme (v. Darco) en Sander Geerink pakte de negende prijs mee met Robinson (v. Rubert R).

 • Uitslag Grote Prijs Indoor Wierden 2016:
  1. Remco Been, Holland van de Bisschop (v. Hearthbreaker), 0/0–34.97
  2. Kevin Beerse, Camelot (v. Harley), 0/0–35.26
  3. Jelmer Hoekstra, Quinoa des Riollets (v. Calvaro), 0/0–36.22
  4. Willem Greve, Carrera (v. Larino), 0/0–36.90
  5. Bas van der Aa, Cassilia (v. Casall), 0/0–38.12
gerelateerde berichten
Total
2
Share