archief
contact
+31 6 53239630

Aniek Schraa met twee paar­den naar Hippiade: ‘ik heb ver­trou­wen in mijn paarden’

ANERVEEN — Dressuuramazone Aniek Schraa behoort bij de vrij­dag begon­nen Hippiade in Ermelo tot de groep deel­ne­mers die met meer­dere paar­den star­ten. Dat geldt voor meer deel­ne­mers uit de regio Drenthe. Schraa voelt geen druk. 
Hippiade. Aniek Schraa met Frülingsflocke tijdens het Drents kampioenschap in Exloo.

blokjeAnerveen | STEGEN.NET

De Hippiade is vrij­dag begon­nen. Na de span­nende kam­pi­oen­schap­pen in de regio is het KNHS-kam­pi­oen­schap de nog span­nen­der afslui­ting van de zomer. Voor som­mige deel­ne­mers is het hele­maal een hoog­te­punt. Zij mogen met meer­dere paar­den naar Ermelo.

Neem Judith Pietersen, Floor Vos, Marjan Hooge, Marit Reusien en Aniek Schraa uit de regio Drenthe. Zij staan alle­maal met twee paar­den op de start­lijst van de Hippiade.

Hoe komt dat zo en wat doet dat met je? We vroe­gen het Aniek Schraa, instruc­trice en eige­na­resse van Dressuur- en trai­nings­stal Aniek Schraa. Zij reed met maar liefst drie paar­den in de finale van de Drentse kampioenschappen.

Hippiade. Aniek Schraa met Frülingsflocke tijdens het Drents kampioenschap in Exloo.
Aniek Schraa met Frülingsflocke tij­dens het Drents kam­pi­oen­schap in Exloo.
FOTO: Steven Stegen

Aniek: „Allereerst ben ont­zet­tend dank­baar dat ik zulke goede paar­den te rij­den heb! Frühlingsflocke (v. Goldschmidt) heb ik vanaf zadel­mak opge­leid. Ze loopt nu Z2. Galazar (v. Florencio) en Dancing Gold (v. Westpoint) rijd ik pas enkele maan­den. Zij zijn van Geanne Kamping. Geanne had me gevraagd haar paar­den gedu­rende haar zwan­ger­schap door te rij­den. Dat ging zo fijn, dat we beslo­ten om ze ook uit te bren­gen op con­cours. Hoe leuk is het dan om met bei­den een reser­ve­ti­tel te win­nen op de kam­pi­oen­schap­pen (M1 en M2) en daar­mee een tic­ket voor Ermelo te behalen!”

Wel of geen voor­se­lec­ties?
Met Fame stond Aniek tij­dens de voor­se­lec­ties op de eer­ste en tweede plaats. Toch lukte het niet om met haar een Drentse titel in de wacht te sle­pen. De com­bi­na­tie ein­digde in Exloo als vierde. Sinds een paar jaar is het sys­teem van voor­se­lec­ties inge­voerd in Drenthe. Is dat nou fijn of juist hele­maal niet? Aniek: „Ik vindt het wel eer­lij­ker dan hoe het vroe­ger was. Toen kwam alles aan op één dag. Maar ik vind wel dat naast de uit­slag van de fina­le­dag ook de beste twee resul­ta­ten van de voor­se­lec­ties mee zou­den moe­ten tel­len voor de eindbeoordeling.”

Vertrouwen
De regio­kam­pi­oen­schap­pen zijn al span­nend, maar de voor­be­rei­ding op het NK zal vast nog veel meer druk geven. Is dat zo en hoe bereid je je daarop voor? Aniek: „De paar­den staan bij Geanne thuis. Ik rij ze maar twee keer per week. Daarnaast lon­geert Geanne ze zelf. We doen eigen­lijk niets anders dan anders.”

Extra span­ning heeft Aniek niet voor de Hippiade „Ik heb ver­trou­wen in de paar­den en in mezelf en ik kan me goed focus­sen op con­cours. We pro­be­ren eruit te halen wat er in zin. Daarnaast blijft het een jury­sport, dus als rui­ter heb je niet alles in de hand. Het voelt qua druk niet anders dan voor een andere wed­strijd.”, aldus Aniek.

Naast Judith, Floor, Marjan, Marit en Aniek rei­zen ook Manon Torenbeek, Nathalie Hof, Anne V.d. Eerenbeemt, Judith Werkman, Clara Dekker, Willemijn Van der Kolk, Marissa Spoor, Trea Mulder – Dolsma, Paulien Alberts en Zoë Zwiggelaar van­uit Drenthe met hun paar­den af naar Ermelo.

gerelateerde berichten
Total
2
Share