archief
contact
+31 6 53239630

Begeleiding naar Grand Prix voor Groningse en Drentse dressuurruiters

ūüźī GRONINGEN ‚ÄĒ Net als Friesland krij¬≠gen ook Groningse en Drentse dres¬≠suur¬≠rui¬≠ters hulp bij het berei¬≠ken van de Grand Prix. Volgend jaar moet het plan ‚ÄėDe weg naar Grand Prix Bov‚Äôn Grunn‚Äô begin¬≠nen. Aanmelden kan door een film¬≠pje te sturen. 

ūüźī Groningen
ūüďĚ paar¬≠den¬≠sport¬≠noord

Al enige tijd lopen enkele ini¬≠ti¬≠a¬≠tief¬≠ne¬≠mers met het idee om, net zoals in Friesland al jaren gele¬≠den van start is gegaan, een pro¬≠ject op te star¬≠ten voor de dres¬≠suur¬≠rui¬≠ters in Groningen en Drenthe. Het doel: de deel¬≠ne¬≠mers op weg hel¬≠pen naar de Grand Prix.

In Friesland is al veel resul­taat behaald met het pro­ject Mei Grand Prix Nei Grand Prix en zijn daar al meer­dere Grand Prix rui­ters uit voortgekomen.

Inmiddels heeft het pro­ject in Groningen ook al gro­tere vor­men aan­ge­no­men en stro­men de aan­mel­din­gen bin­nen. Eerst was het de bedoe­ling om het alleen voor Groningen op te star­ten maar ook Drenthe is hier­bij betrokken.

NK-dressuur staande ovatie
Het plan moet lei­den tot meer Grand Prix-combinaties.
ūüďł Ingeborg Vermeer

De ini­ti­a­tief­ne­mers heb­ben grootse plan­nen en de trai­nin­gen gaan gege­ven wor­den door een gere­nom­meerd instruc­teur. Dit alles gaat plaats vin­den in het prach­tige com­plex van Hippisch Centrum Exloo.

Meer dan dressuurlessen

Naast de dres­suur­les­sen wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers gast­in­struc­ties ver­zor­gen en natuur­lijk zal het men­tale en fysieke stukje niet ver­ge­ten wor­den. Ook zul­len er work­shops gege­ven wor­den over bij­voor­beeld het voer­ma­na­ge­ment en Working Equitation.

De slui­tings­da­tum is 15 novem­ber en het is de bedoe­ling, als de situ­a­tie het toe­laat, om begin vol­gend jaar te star­ten. Iedereen heeft nu mooi de tijd om een leuk film­pje in te stu­ren en zich zelf te pre­sen­te­ren. Er wordt nog gezocht naar nog meer spon­sors, zodat de kos­ten beperkt kun­nen worden.

Ruiters die wil¬≠len deel¬≠ne¬≠men kun¬≠nen zich mid¬≠dels een video aan¬≠mel¬≠den. De cri¬≠te¬≠ria om deel te nemen aan het tra¬≠ject staan op de Facebookpagina. Zo moe¬≠ten deel¬≠ne¬≠mers onder andere ten¬≠min¬≠ste 19 jaar zijn en Z‚ÄĎgeklasseerd. Ook wordt een maan¬≠de¬≠lijkse bij¬≠drage van 75 euro gevraagd.

Zie ook Facebookpagina De weg naar Grandprix Bov’n Grunn.

gerelateerde berichten
Total
2
Share