archief
contact
+31 6 53239630

‚ÄėProject eige¬≠naar zoekt ruiter is perfec¬≠te oplossing‚Äô

ūüďĆ KATLIJK ‚ÄĒ Het project ‚Äėeige¬≠naar zoekt ruiter‚Äô begint z‚Äôn vruch¬≠ten steeds meer af te werpen. In de provin¬≠cie Friesland zijn nu 23 matches gemaakt. Zo rijdt Nienke Wulf nu de merrie Jeremy van Kim Jacobi. ‚ÄěLeuk dat ik zo‚Äôn kans krijg‚ÄĚ, zegt Nienke. 

ūüďĆ Katlijk
ūüďĚ paar¬≠den¬≠sport¬≠noord

Het project ‚Äėeige¬≠naar zoekt ruiter‚Äô begint z‚Äôn vruch¬≠ten steeds meer af te werpen. In de provin¬≠cie Friesland zijn nu 23 matches gemaakt. Zo rijdt Nienke Wulff nu de merrie Jeremy van Kim Jacobi. ‚ÄěLeuk dat ik zo‚Äôn kans krijg‚ÄĚ, zegt Nienke.

Eigenaar zoekt ruiter is een lande¬≠lijk initi¬≠a¬≠tief en werd in Friesland verder uitge¬≠werkt door Doede Santema. De voor¬≠ma¬≠li¬≠ge secre¬≠ta¬≠ris en penning¬≠mees¬≠ter van het KWPN Regio Frysl√Ęn consta¬≠teer¬≠de dat er in het Noorden best veel goede paar¬≠den rond¬≠lo¬≠pen, maar dat het voor veel eige¬≠na¬≠ren en fokkers lastig is om een ruiter te vinden, zodat het paard verder komt in de sport. ‚ÄěZe weten niet dat er bij wijze van spre¬≠ken 500 meter verder¬≠op een meis¬≠je woont dat best goed kan rijden, maar niet de moge¬≠lijk¬≠he¬≠den heeft om zelf een paard te kopen.‚ÄĚ

Doede Santema.
Doede Santema, toen hij in 2016 een Koninklijke onder­schei­ding kreeg van toen­ma­lig burge­mees­ter Wilma Mansveld.
ūüďł Petra Duindam

Santema zocht mede­stan­ders en vond die onder ande­re in dres­suur­ama­zo­ne en fokster Kim Jacobi, fokker Sjouke Duinstra, Catja Beers en springama­zo­ne Nella Bijlsma.

Mailbox vol

Doede Santema deed een oproep om te kijken of er animo was voor ‚Äėeige¬≠naar zoekt ruiter‚Äô. ‚ÄěNou, dat was zeker zo, de mail¬≠box stroom¬≠de gelijk vol‚ÄĚ, blikt hij terug. ‚ÄěEr kwamen meer dan 1200 reac¬≠ties binnen, van 800 ruiters en 400 fokkers/eigenaren. Ook Groningen en Drenthe raak¬≠ten bij het initi¬≠a¬≠tief betrokken.‚ÄĚ

Amazone Nienke Wulff en eige­na­res­se en instruc­tri­ce Kim Jacobi.
ūüďł Petra Duindam

In eerste instan­tie werd er vanuit Friesland gepro­beerd om de ruiters te matchen met de eige­naar van het paard, maar dit gaf zoveel werk dat het niet te doen was. Nu is het zo: een eige­naar laat zijn paard op de websi­te plaat­sen en daar kan op gere­a­geerd worden. De reac­ties worden door gestuurd naar de eige­naar en die kan dan afspre­ken met dege­ne waar ze een goed gevoel bij hebben. Als er een match gevon­den lijkt te zijn dan wordt er een over­een­komst opge­steld waar een ieder zijn wensen in kan zetten. En met weder­zijd­se instem­ming wordt de matchings­over­een­komst dan ondertekend.

Er is een hele diver­si­teit aan inschrij­vin­gen, er zijn eige­na­ren die iemand voor hun recre­a­tie­paard zoeken of een paard moet de IBOP gaan rijden, ook voor de verkoop worden er paar­den aange­bo­den, eerst even door­rij­den dan verkopen.

Er zijn momen¬≠teel 49 onder¬≠steu¬≠ners en spon¬≠so¬≠ren in Friesland. Zo biedt Dierenkliniek Wolvega een gratis klini¬≠sche keuring aan voor de paar¬≠den die aange¬≠bo¬≠den worden en een match hebben gevon¬≠den. Bij instruc¬≠teurs kun je korting krij¬≠gen op de lessen even¬≠als bij de aange¬≠mel¬≠de zadel¬≠mak¬≠ma¬≠kers. Er zijn kortings¬≠bon¬≠nen te krij¬≠gen voor o.a ruiter¬≠sport¬≠zaak Het Tweespan in Boornbergum. Zo wordt er gepro¬≠beerd om het voor ieder¬≠een wat betaal¬≠baar¬≠der te maken.

Perfecte oplos­sing

Er zijn al 23 matches gemaakt. Zo heeft Kim Jacobi haar merrie Jeremy (v. Davino x Gribaldi) aange¬≠bo¬≠den. Daarop kwam een reac¬≠tie van Nienke Wulff, die de kampi¬≠oen¬≠smer¬≠rie van de CK van 2017 vervol¬≠gens is gaan rijden. Het is een perfec¬≠te oplos¬≠sing, zo zeggen de beide dames.

Niet ver bij haar huis vandaan, heeft ze Nienke Wulff gevon­den die haar merrie Jeremy (v. Davino x Gribaldi) is gaan rijden. Nienke krijgt ook al jaren les van Kim, die het te druk met haar ande­re paar­den heeft , dus dit is de perfec­te oplos­sing. Nienke heeft veel goede resul­ta­ten behaald bij de pony’s en heeft nu nog 1 eigen paard te rijden en had nog tijd over zo was de match snel geregeld.

Veel progres­sie

Nienke over Jeremy: ‚ÄěHet is een hele fijne merrie en ze maakt veel progres¬≠sie, we zijn M1, maar nu gaat ze met zwan¬≠ger¬≠schaps¬≠ver¬≠lof, want ze krijgt een veulen van Mac Madison en ook leuk dat ik de kans krijg om op zo‚Äôn fijn paard te rijden. De bedoe¬≠ling is om haar na het veulen weer op te pakken en rich¬≠ting de Z2 te gaan.‚ÄĚ

Het mooie aan eige¬≠naar zoekt ruiter dat er zelfs een match is gevon¬≠den voor een 19-jari¬≠ge draver die nu recre¬≠a¬≠tief gere¬≠den wordt. En pony¬≠rui¬≠ter Maud Stelma heeft een prach¬≠ti¬≠ge pony te rijden van een eige¬≠naar uit Drenthe. Diana van der Wal en Marrgje Tiesema hebben een fijne amazo¬≠ne gevon¬≠den die hun Friese fokmer¬≠rie Matsje fan ‚Äėt Alddjip rijdt. ‚ÄěFijn om te zien hoeveel plezier ruiter en paard aan het rijden bele¬≠ven. Het is echt een ideaal plat¬≠vorm om eige¬≠na¬≠ren en ruiters bij elkaar te bren¬≠gen. Spreek je wensen en ambi¬≠ties naar elkaar uit en maak goede afspra¬≠ken‚ÄĚ, aldus Diana van der Wal.


gerelateerde berichten
Total
42
Share