archief
contact
+31 6 53239630

Fries dres­suur­plan leidt in vier jaar op naar Grand Prix

LEEUWARDEN — De afde­lin­gen van het KWPN en de KNHS in Friesland heb­ben de han­den ineen gesla­gen en star­ten een ambi­ti­eus pro­ject: Mei GrandPrix Nei GrandPrix. Een selecte groep dres­suur­rui­ters moet zo in vier jaar tijd de Grand Prix bereiken. 
Kim Jacobi en Après Minuit maken deel uit van de groep.

📌 Leeuwarden
📝 paar­den­sport­noord

De afde­lin­gen van het KWPN en de KNHS in Friesland heb­ben de han­den ineen gesla­gen en star­ten een ambi­ti­eus pro­ject: Mei GrandPrix Nei GrandPrix. Een selecte groep dres­suur­rui­ters moet zo in vier jaar tijd de Grand Prix bereiken.

Het plan is om de dres­suur­sport in Friesland naar een hoger niveau te til­len. De pro­vin­cie heeft goede rui­ters en er wor­den goede paar­den gefokt, maar daar­mee ben je er niet. Nu gaan goede paar­den vaak de pro­vin­cie uit en Friese rui­ters moe­ten vaak ver rei­zen om goede instruc­tie te krij­gen. De sleu­tel tot de top is gevon­den in het aan­trek­ken van topin­struc­teur Alex van Silfhout en finan­ci­ële onder­steu­ning van diverse spon­sors, waar­bij horses2fly als hoofd­spon­sor optreedt.

Kim Jacobi en Après Minuit maken deel uit van de groep.
Kim Jacobi en Après Minuit maken deel uit van de groep.

De bedoe­ling is circa vijf com­bi­na­ties te selec­te­ren die op dit moment al op mini­maal Z1- niveau in de sport acte­ren. De circa vijf com­bi­na­ties wor­den gese­lec­teerd op het talent van de rui­ter of ama­zone, de kwa­li­tei­ten van het paard, moti­va­tie, inzet en of de rui­ter of ama­zone ‘coa­cha­ble’ is.

Inmiddels is dui­de­lijk dat de groep zal bestaan uit Laura Zwart uit Oosterwolde met Horses2fly Zandokan SMH, Hennie Roffel uit Tijnje met Horses2fly Arcadia’s Ziron, Linda van der Hauw uit Haskerhorne met Horses2fly Tiadette, Rensche de Haan uit Jubbega met Horses2fly V‑Power HH en Kim Jacobi uit Katlijk met Horses2fly Apres Minuit. De maan­de­lijkse trai­nin­gen zijn in Katlijk en zijn voor het publiek toegankelijk.

Meer info op de web­site van het dressuurplan.

3 comments

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
8
Share