archief
contact
+31 6 53239630

Onzekerheid troef rond (provin­ci­a­le) indoor kampioenschappen

ūüźī BEILEN De KNHS heeft de data voor de indoor¬≠kam¬≠pi¬≠oen¬≠schap¬≠pen in Ermelo verder opge¬≠scho¬≠ven. De onze¬≠ker¬≠heid over het door¬≠gaan van de titel¬≠strijd is enorm, gezien de situ¬≠a¬≠tie rond coro¬≠na. De regio‚Äôs houden intus¬≠sen ook diver¬≠se opties open. 
Regio Drenthe KNHS kampioenschap

ūüźī BEILEN | TOLBERT
ūüďĚ paar¬≠den¬≠sport¬≠noord

De KNHS heeft de data voor de indoor­kampioen­schappen in Ermelo verder opge­scho­ven. De onze­ker­heid over het door­gaan van de titel­strijd is enorm, gezien de situ­a­tie rond coro­na. De regio’s houden intus­sen ook diver­se opties open.

Jazeker, de wil om de provin­ci­a­le kampi­oen­schap­pen te orga­ni­se­ren is er. In Drenthe werd die wens bij de laat­ste alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring duide­lijk uitge­spro­ken. Er werd zelfs een route­kaart opge­steld, waar­bij de verschil­len­de situ­a­ties worden geschetst op basis van het moment dat er weer wedstrij­den verre­den mogen worden.

De eerste optie is inmid¬≠dels van de baan. Daarin werd de plan¬≠ning opge¬≠somd in het geval er vanaf 1 decem¬≠ber weer gere¬≠den zou kunnen worden. En dat bleek dus niet moge¬≠lijk. Met de huidi¬≠ge stand van zaken rond coro¬≠na lijkt het herstel van de wedstrijd¬≠sport vanaf 1 janu¬≠a¬≠ri ook niet meer dan een wens¬≠beeld, dat weinig realis¬≠tisch lijkt.

Dan doemt de datum 1 febru¬≠a¬≠ri op. Als er vanaf dan weer wedstrij¬≠den zijn dan wil de regio Drenthe voor elke dres¬≠suur¬≠klas¬≠se √©√©n selec¬≠tie¬≠mo¬≠ment orga¬≠ni¬≠se¬≠ren op nog onbe¬≠ken¬≠de loca¬≠ties. Voor de spring¬≠rui¬≠ters komt er dan een selec¬≠tie in Staphorst van 11 tot en met 13 febru¬≠a¬≠ri. De pony‚Äôs selec¬≠te¬≠ren dan op 5 en 6 febru¬≠a¬≠ri in Veeningen. Als wedstrij¬≠den pas vanaf 1 maart mogen dan zijn de Drentse indoor kampi¬≠oen¬≠schap¬≠pen van de baan.

Regio Groningen

Ook de regio Groningen van de KNHS heeft een route¬≠kaart gepre¬≠sen¬≠teerd. Vooralsnog staan in die provin¬≠cie nog twee selec¬≠ties gepland, begin¬≠nend vanaf 9 januari. 

Als er pas vanaf 1 febru¬≠a¬≠ri gere¬≠den kan worden dan is er √©√©n selec¬≠tie. Als er pas vanaf 1 maart wedstrij¬≠den zijn dan verval¬≠len de kampi¬≠oen¬≠schap¬≠pen. Volgens de regio Groningen gaan dan ook de KNHS-kampi¬≠oen¬≠schap¬≠pen niet door. ‚ÄěAfspraak in het dres¬≠suur¬≠fo¬≠rum is dat als er in √©√©n van de regio‚Äôs geen regio¬≠kam¬≠pi¬≠oen¬≠schap¬≠pen kunnen worden verre¬≠den, er uit soli¬≠da¬≠ri¬≠teit geen NK-dres¬≠suur zal worden gehou¬≠den‚ÄĚ, aldus de bond.

In Friesland komt er één selec­tie­mo­ment, met diver­se wedstrij­den in janu­a­ri. De Friese kampi­oen­schap­pen staan vervol­gens gepland voor 12 t/m 14 febru­a­ri (dres­suur Harich) en 19 en 20 febru­a­ri (sprin­gen in Harich).

Data KNHS-kampi­oen­schap­pen

De nieu­we data voor de KNHS-Indoorkampioenschappen 2021 zijn (onder voorbehoud):

Dressuur
Vrijdag 19 maart B t/m L2 paarden
Zaterdag 20 maart Pony’s

Vrijdag 26 maart M1 en M2 paarden
Zaterdag 27 maart Pony’s
Zondag 28 maart Z1, Z2 en ZZL paarden

Springen
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) M t/m ZZ pony’s Zaterdag 3 april L t/m ZZ paarden
Zondag 4 april (1e Paasdag) B paarden
Maandag 5 april (2e Paasdag) L en B pony’s

Bron: pers¬≠be¬≠richt KNHS

gerelateerde berichten
Total
2
Share