archief
contact
+31 6 53239630

Bennie van Es en Kim Jacobi grij­pen res­te­rende Friese titels

📌 HARICH — Bennie van Es (kam­pi­oen L2 en M2) en Kim Jacobi (kam­pi­oen M1) kwa­men boven­drij­ven op deel twee van het Fries kam­pi­oen­schap dres­suur. Vanwege storm Ciara wer­den de res­te­rende rubrie­ken vrij­dag afgewerkt. 

📌 Harich
📝 STEGEN.NET

Bennie van Es (kam­pi­oen L2 en M2) en Kim Jacobi (kam­pi­oen M1) kwa­men boven­drij­ven op deel twee van het Fries kam­pi­oen­schap dres­suur. Vanwege storm Ciara wer­den de res­te­rende rubrie­ken vrij­dag afgewerkt.

Grand Prix rui­ter Bennie van Es wist het L2-kam­pi­oen­schap te win­nen met Yalke van ’n Elsmos (v. Alke 468) met een gewel­dige score van 76,33%.

Kim Jacobi werd Fries kam­pi­oen M1 met Iza Dieni.
📸 Fardau’s Fotografie

Dankzij een nieuwe regel van­uit de KNHS mogen rui­ters die o.a. Grand Prix rij­den ook hun jonge paar­den weer op een kam­pi­oen­schap in het L2 starten, 

Dit geeft wel wat dis­cus­sie onder de ‘ama­teurs’ die het niet altijd even leuk vin­den dat de ‘pro­fes­si­o­nals’ dit nu weer mogen. Er is wat voor te zeg­gen, maar aan de andere kant wil­len de eige­na­ren ook dat hun paard in de pic­ture komt en goede resul­ta­ten bereikt. 

Harmina Holwerda, die met dit resul­taat nu drie keer zil­ver heeft gewon­nen op de Friese Kampioenschappen, zal een keuze moe­ten maken welke twee paar­den ze mee gaat nemen naar het NK in Ermelo. 

Harmina Holwerda pakte zil­ver in het L2 met Ytse Fan Wylgsterpragt.
📸 RM PHOTOGRAPHY | RYANNE MARIJE TIGCHELAAR

Met Ytse Fan Wylgsterpragt (v. Wijbren 464) behaalde deze com­bi­na­tie 70,33%. Deze veel­zij­dige hengst heeft zater­dag mee­ge­daan met tui­gen in Drachten en heeft daar de wed­strijd gewon­nen met eige­naar Sybren Minkema. 

Kimbria B, de Governor-doch­ter, behaalde met Yvonne Snieder een mooie derde plaats met een score van 69,50%. En zat daar­mee Harmina Holwerda op de hie­len. Yvonne rijdt deze sen­si­bele, maar werk­lus­tige mer­rie nu zes maan­den voor Gonnie Blumers. Gonnie heeft de mer­rie zelf gefokt uit een Voice-mer­rie die een half zus van de goed­ge­keurde hengst Kyton is en ze komt uit de bekende Bria stam. 

Dit was de vierde wed­strijd voor Kimbria B en het is de bedoe­ling dat ze een IBOP gaat lopen en ver­der de sport ingaat. Jacob van der Heide was vierde met Svalegards Design (v. L’or). De vijfde prijs was voor Sofi Väisänen met Xenia S.B. (v. Beart 411)

Kim Jacobi kam­pi­oen M1

Kim Jacobi, die ook al suc­ces­vol was met haar leer­lin­gen, liet nu ook zien dat ze zelf ook wel wat in haar mars had. Met Iza Dieni (v. Bon Bravour x Flemmingh x Parcival) wist Kim het kam­pi­oen­schap in de klasse M1 op haar naam te zet­ten. „Mede door Doede Santema ben ik aan Iza geko­men want de Terschellinger fok­ster Janneke Gnodde had een goede mer­rie die ze graag door­ge­re­den wilde heb­ben en met tus­sen­komst van Doede is Iza Dieni bij mij geko­men”, aldus Kim Jacobi.

De moe­der van Iza komt uit dezelfde moe­der als de goed­ge­keurde Gelderse hengst Kardieno die nu in het bezit is van Andreas Helgstrand en het goed doet. 

Dat vleugje Gelders bloed maakt Iza een werk­bare mer­rie die al kracht en een goede hou­ding heeft. Het doel is om zo hoog moge­lijk met Iza te komen, maar in ieder geval het sport­pre­di­kaat te beha­len. Met wat kleine span­nings­fout­jes in de proef die Kim wat pun­ten kostte, maar die met de uit­ge­strekte gan­gen ruim­schoots goed gemaakt wer­den en beloond wer­den met 8en en zelfs een 9 wist ze de con­cur­ren­tie ach­ter zich te houden. 

Kim wilde ook nog even laten weten dat ze trots was op al haar leer­lin­gen die alle­maal goed had­den gere­den en daar­uit kwam ook nog drie keer goud en twee keer zil­ver te voorschijn.

De Merksen Lumen Jackson (v. Vivaldi) reed met zijn ama­zone Laura Zwart naar het reser­ve­kam­pi­oen­schap toe. De grote zoon van Vivaldi maakt steeds meer pro­gres­sie en wordt con­stan­ter en ster­ker. Deze com­bi­na­tie zit in het Friese pro­ject Mei Grand Prix Nei Grand Prix en ze krij­gen daar les van Sjak Laarakkers, die de jonge paar­den bege­leidt. Dit onder­deel van het plan is om fok­kers en rui­ters bij elkaar te bren­gen zodat de jonge paar­den ook een kans in de sport krij­gen. Ook Laura mag zich pre­sen­te­ren op het NK in Ermelo. 

Met de goed­ge­keurde Friese dek­hengst Ulbran 502 (v. Reinder 452) werd ook nog een mooie derde plaats bemach­tigd door Laura. Esther Hoekstra met Kassandra (v. Totilas) wist een aan­slui­tende vierde plaats te behalen. 

Met het L2 kam­pi­oen­schap al op zak lukte het Bennie van es om dit nog­maals over te doen in de klasse M2 en met deze keer Tizian fan Ass (v. Epke 474). Harmina Holwerda had weer het nakij­ken en ging voor het zil­ver met Vigo van der Wietze (v. Jasper 366). Op de derde plaats was het Esther Hoekstra met De Merksen James Dean D&E (v. Charmeur) die een ere­ronde mocht rijden. 

Foto’s: Fardau’s Fotografie en RM Photography

gerelateerde berichten
Total
94
Share