archief
contact
+31 6 53239630

Vanaf 1 juli alleen nog regi­stra­tie met chip

DEN HAAG — Het alter­na­tief om via een DNA-bepa­ling met haren  te vol­doen aan de ver­plichte iden­ti­fi­ca­tie en regi­stra­tie gaat per 1 juli ver­dwij­nen. Vanaf dat moment rest alleen nog de chip in de hals.

De chip is vanaf 1 juli het enige middel voor I&R.
De chip is vanaf 1 juli het enige mid­del voor I&R.

De Europese Unie steekt een stokje voor het alter­na­tief, maar ook minis­ter Verburg is geen voor­stan­der. Volgens Brussel moet een alter­na­tieve I&R door een uiter­lijk ken­merk wor­den beves­tigd en dat kan in dit geval niet zon­der chip. Europa is bang dat I&R met alleen DNA kan lei­den tot fraude. Zo is het moge­lijk om zo’n paard als­nog van een tweede pas­poort en chip te voorzien.

Een groep Nederlandse paar­den­hou­ders heeft zich altijd ver­zet tegen de chip. Volgens deze Groep Nijhof is de chip gevaar­lijk, omdat hij zou kun­nen gaan zwer­ven door het lichaam. Er zijn naast de DNA-methode nog andere alter­na­tie­ven, zoals de iris­scan, maar die is nooit toe­ge­staan als alter­na­tief. Volgens het minis­te­rie zou die methode, alhoe­wel betrouw­baar, te duur en te onhan­dig zijn.

De groep Nijhof schrijft op haar web­site teleur­ge­steld te zijn, maar dit wel te heb­ben ver­wacht van minis­ter Gerda Verburg. „Dit gezien haar ver­le­den bij de KNHS. Virbac was daar een grote spon­sor. Dat bedrijf is pro­du­cent van de chips.”

NHP
1 comment
  1. Wij heb­ben op de site staan: “We had­den niet anders ver­wacht van mevrouw Verburg, gezien haar ver­le­den bij de KNHS (Virbac, de pro­du­cent was een van de belang­rijk­ste spon­so­ren toen de chip werd ingevoerd).”
    Dat ze bestuurs­lid zou zijn staat er hele­maal niet.

Comments are closed.

gerelateerde berichten
Total
0
Share