archief
contact
+31 6 53239630

Norgermarkt con­cours gaat toch niet door van­wege corona

📌 NORG — Het Norgermarkt con­cours voor tuig­paar­den op 13 sep­tem­ber gaat toch niet door. De orga­ni­sa­tie maakte dat vrij­dag bekend. De reden laat zich raden: corona. 
De tuigpaarden komen dit jaar opnieuw naar Exloo.

📌 Norg
📝 STEGEN.NET | Persbericht

Het Norgermarkt con­cours voor tuig­paar­den op 13 sep­tem­ber gaat toch niet door. De orga­ni­sa­tie maakte dat vrij­dag bekend. De reden laat zich raden: corona.

„We heb­ben ons steeds inge­span­nen om het con­cours door te laten gaan en heb­ben steeds over­leg gevoerd met de gemeente Noordenveld. De terug­ke­rende pro­ble­men zijn en blij­ven de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de gezond­heid van deel­ne­mers, toe­schou­wers en vrij­wil­li­gers in ver­band met Covid-19. Die ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt bij het bestuur”, aldus voor­zit­ter Reinder Auwema.

Auwema: „Door de coron­a­maat­re­ge­len moet iedere bezoe­ker blij­ven zit­ten, mogen ze niet over de drang­hek­ken han­gen en moe­ten er aan­vul­lende maat­re­ge­len wor­den geno­men om bezoe­kers te mogen ont­van­gen en is het toe­zicht op de 1,5 meter afstand een harde eis. Ook de deel­name voor de diverse rubrie­ken is nog erg onze­ker en nu de coron­a­maat­re­ge­len weer lij­ken te wor­den aan­ge­scherpt heeft het bestuur beslo­ten de voor­be­rei­din­gen stop te zetten.”

Voor 2021 zal het bestuur van Stichting Norgermarkt Concours de orga­ni­sa­tie in de loop van dit jaar weer oppak­ken, zodat we op 27 Juli 2021 wederom een kwa­li­teits­vol con­cours hip­pi­que kun­nen orga­ni­se­ren voor Tuigpaarden, Friezen en Hackneys.


gerelateerde berichten
Total
2
Share