archief
contact
+31 6 53239630

Maureen Bonder wint sluit­stuk Hondsrugse Ruiterdagen Bronneger

BRONNEGER — De Hondsrugse Ruiterdagen begin­nen steeds meer een begrip te wor­den. Geen won­der, want het veel­zij­dige en goed geor­ga­ni­seerde eve­ne­ment oogst steeds meer waar­de­ring. Maureen Bonder won zater­dag­avond de Grote Prijs. Ze deed dat met haar top­paard Alex. Renata Beuving en Jos Hazelhof waren bij het bar­ri­è­res­prin­gen de besten. 

Maureen Bonder is zater­dag­avond win­naar gewor­den van de finale van de Hondsrugse Ruiterdagen. De ama­zone uit Schoonoord won in manege De Rietweg de Grote Prijs met haar top­paard Alex.

Maureen Bonder en Alex bij de prijsuitreiking.
Maureen Bonder en Alex bij de prijsuitreiking.

Veel com­bi­na­ties ble­ven fout­loos in de Grote Prijs, die als ‘Winning Round’ werd gere­den. In de bar­rage moest dus hard gere­den moest wor­den om een hoge klas­se­ring in de wacht te sle­pen. Dat was het erva­ren kop­pel Bonder/Alex wel toe­ver­trouwd. Met een tijd van 45,46 wer­den zij win­naar. Maaike Koopmans pakte met Soraya de tweede plaats met een tijd van 45,91. Niels Mulder had met Pruso iets meer tijd nodig (46,93) en werd derde.

De HRD boden weer een mooi en afwis­se­lend pro­gramma, met bij­voor­beeld ook een rubriek bar­ri­è­res­prin­gen. Daarin werd de steil­sprong uit­ein­de­lijk opge­trok­ken tot een res­pec­ta­bele hoogte van 1.90. Renate Beuving (met Berona) en Jos Hazelhof (met Victoria) wis­ten deze klus fout­loos te kla­ren. Ze beslo­ten de strijd te sta­ken en deel­den de eer­ste prijs. Verder viel de rubriek voor Golden Oldies in de smaak. Henry Kip won deze rubriek met Back in Business, voor Bert van Mispelaar met Nacho. Woensdag stond een 1.40-rubriek gepland, die werd gewon­nen door Nathalie van der Mei met Afica. „We kij­ken terug op een zeer suc­ces­vol eve­ne­ment”, aldus Lydia Siepel van de orga­ni­sa­tie. „Alleen jam­mer dat de belang­stel­ling voor de 1.40-rubriek op woens­dag wat tegen­viel. We wil­len daar graag mee doorgaan.”

Filmpje van Renate Beuving en Berona over 1.95

gerelateerde berichten
Total
0
Share